Reidunn Hallan

Prosjektkoordinator

reidunn.hallan@r-bup.no

917 59 839

Reidunn Hallan jobber i Seksjon for tjenestøtte og kurs. Hun er prosjektkoordinator og sitter i inntaksteamet for tjenestestøtte.

Kompetanse

Reidunn har kompetanse innen prosjektledelse, IKT og logistikk, og jobber med å koordinere prosjekter samt koordinere og tilrettelegge det praktiske arbeidet rundt kurs. Hun jobber i seksjon for tjenestestøtte og kurs og er særlig opptatt av at vi er tydelige og lette å forstå, og at vi når ut til våre målgrupper.

Reidunn har lang erfaring innen idretten, blant annet som toppidrettskonsulent og generalsekretær. For tiden sitter hun også i et coachingnettverk som coacher studenter som tar veileder- eller lederutdanning i idretten. Reidunn har erfaring som prosjektleder innen webutvikling og kartproduksjon, og som foredragsholder og dopingkontrollassistent i Antidoping Norge. 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send