Gina Hægland

Studieleder/gruppeleder for familieterapi

gina.hegland@r-bup.no

920 40 512

Gina Hægland er studieleder for familieterapi i Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid

Kompetanse

Gina har kompetanse på å undervise i familieterapeutisk/systemisk tenkning og praksis, og systemisk veiledning. Hun har stort sett arbeidet med ungdom og familier siden hun var ferdig utdannet i 2001. Gina har jobbet i PP-tjenesten for videregående opplæring, i familievernet og som ansatt i et CL-team i somatisk barneavdeling ved Ullevål sykehus. Hun jobbet flere år tett sammen med helsesøstre i skolehelsetjenesten ved to videregående skoler i prosjektet (og senere fast berammet tjeneste) «Utviklingsfremmende samtaler» og har arbeidet i spesialisthelsetjenesten ved to anledninger. Sist var hun ansatt på PIF (Poliklinisk intensivt familiesamarbeid) ved BUP Nedre Romerike, der de primært møtte barn ungdom som var rammet av spiseproblemer og deres familier. Gina har mye erfaring med veiledning, både individuelt og i grupper. Hun er særlig opptatt av å formidle familieterapeutiske/systemiske tanker på måter som inspirerer til praktisk anvendelse både gjennom undervisning og veiledning.

Fagbakgrunn

Gina er utdannet psykolog med spesialitet i klinisk familiepsykologi.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send