Gun-Mette B. Røsand

Spesialrådgiver / Special Adviser

gmr@r-bup.no

917 69 955

Gun-Mette B. Røsand er spesialrådgiver i Seksjon for sped- og småbarns psykiske helse. Hun jobber med varierte oppgaver knyttet til både undervisning og forskning på feltet psykisk helse hos sped- og småbarn og deres omsorgspersoner.

Kompetanse

Gun-Mette har variert klinisk erfaring, og har jobbet som psykologspesialist/psykolog både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten, samt i PP-tjenesten. Hovedtyngden av sin kliniske erfaring har hun fra arbeid med barn, ungdom og familier, og har en særlig interesse for par og familier i fasen med graviditet, fødsel og små barn. Hun har også arbeidet i psykisk helsevern for voksne.

Gun-Mette har tidligere vært stipendiat og forsker ved Folkehelseinstituttet, og har erfaring fra ulike typer forskning og forsknings-design. I 2011 fullførte hun sin doktorgrad med tittelen: Relationship satisfaction, emotional distress, and relationship dissolution: A population-based study on pregnant women and their partners. Hun har også jobbet som prosjektleder for en randomisert kontrollert (RCT-) studie som undersøkte effekten av et forebyggende foreldreveiledningsprogram. 
 
Gun-Mette har i tillegg erfaring fra offentlig forvalting, gjennom å ha jobbet i Helsedirektoratet.

Fagbakgrunn

Psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo.

 

 

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send