Merete Grasmo

Studieleder

merete.grasmo@r-bup.no

924 25 545

Merete Grasmo er studieleder for sosionomene i Seksjon for spesialistutdanning og har særskilt ansvar for modulen «Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling».

Kompetanse: Undervisning

Kompetanse

Merete har kompetanse på å integrere kunnskap med teori og forskning, sosialt arbeid, sosialpolitikk og barnevern (inkl. lovverk), tverrfaglig og tverretatlig arbeid, samhandling og brukermedvirkning. Meret har erfaring fra flere former for prosjekter angående kompetanseheving i kommunal barneverntjeneste, og er veldig opptatt av erfaringskunnskap og personlig kompetanse og etikk inn i dette verdibaserte feltet. Hun har arbeidet i 25 år som sosionom/klinsik sosionom med hovedvekt i banrverntjeneste, barne- og ungdomspsykiatri, og familievern.

Merete jobber 70 prosent i seksjon for spesialistutdanning og 30 prosent i seksjon for utdanning i behandlingsarbeid. Hun har erfaring fra flere former for prosjekter angående kompetanseheving i kommunal barneverntjeneste, og er veldig opptatt av erfaringskunnskap og personlig kompetanse/etikk inn i dette verdibaserte feltet. Merete er også opptatt av å utvikle en bred og helhetlig kompetanse i møte med det komplekse og slik løfte frem og styrke det sosialfaglige kunnskapsfeltet.

Fagbakgrunn

Merete er sosionom/klinisk sosionom og har en klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og familieterapi, videreutdanning i veiledning og profesjonsetikk, samt master i helsefremmende arbeid.

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send