Thomas Engell

Doktorgradsstipendiat

thomas.engell@r-bup.no

926 29 556

Thomas Engell er doktorgradsstipendiat i seksjonen Forskergruppe folkehelse og forebygging, og jobber med et kunnskapsoverføringsprosjekt hvor hensikten er å styrke det kommunale barnevernets kompetanse til å støtte skolegangen til barn i barnevernet.

Kompetanse

Thomas har kompetanse på barnevern, anvendt forskning, implementeringsvitenskap og psykologi. I 2015 påbegynte han en doktorgrad knyttet til jobben med å utvikle et forskningsprosjekt for forbedring av skoleprestasjoner blant barn i barnevernet. Thomas er også involvert i diverse arbeid i barnevernsfeltet, blant annet har han jobbet med å utvikle en kunnskapsbasert veileder for trygghet og sikkerhet på barnevernsinstitusjoner. Thomas er særlig opptatt av å omsette kunnskap fra forskning til nyttig praksis og kvalitetsforbedring som skal komme barn og unge til gode.

Fagbakgrunn

Thomas har en mastergrad i kognitiv og biologisk psykologi fra NTNU i Trondheim og bachelor i psykologi fra Høgskolen i Lillehammer. Thomas har tidligere forsket noe på audiovisuell persepsjon og psykofysiologiske påvirkninger av naturomgivelser.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send