Kitty Dahl

Forsker/prosjektleder

kitty.dahl@r-bup.no

951 47 252

Kitty Dahl jobber i seksjonen Forskergruppe forebygging og behandling. Hun utfører arbeid blant annet relatert til angstbehandling, OCD og tvangslidelser.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send