Christian Lunde-Hanssen

Gruppeleder

clha98@hotmail.com

930 23 456

Christian Lunde-Hanssen er gruppeleder, foreleser og veileder på metodeutdanningen for kognitiv atferdsterapi i Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid.

Kompetanse

Christian har kompetanse på generell utredning og behandling av psykiske lidelser. Han har spesialisert kunnskap innenfor angst, depresjon og atferdsforstyrrelse, herunder risikovurderinger og utredning/behandling av skadelig seksuell atferd. Christian har også bred erfaring som behandler og veileder innenfor kognitiv atferdsterapi, og har 15 års erfaring fra 1-3. linje tjenesten for psykisk helsevern med barn og ungdom. Christian har også erfaring fra privatpraksis med voksne, er sertifisert PMTO-terapeut og har vært med å veilede i «Mestrende barn»-prosjektet ved RBUP. Han jobber i Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid og er særlig opptatt av barn og ungdom som har en problematisk/skadelig seksuell atferd og som har behov for kartlegging og utredning.

Fagbakgrunn

Christian er utdannet psykologspesialist.
 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send