Heidi Brautaset

Studieleder

heidi.brautaset@r-bup.no

416 94 048

Heidi Brautaset er studieleder i Seksjon for spesialistutdanning og jobber med formidling og veiledning innen psykologprofesjonens kompetanse/ansvar og rolle i det tverrfaglige teamet.

Kompetanse

Heidi har kompetanse innen metodeutvikling for gruppeterapi for ungdom, psykoterapi basert på nyere relasjonsorientert teori og anvendelse av kreative uttrykk i psykoterapi. Heidi jobber også med "resilience" og utviklingspsykologi.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send