Agathe Backer-Grøndahl

Forsker

agathe@r-bup.no

952 11 409

Agathe Backer-Grøndahl jobber i Forskergruppe forebygging og behandling, og driver med forskning på terapi med barn og unge.

Kompetanse

Agathe har kompetanse på barns selvregulering og kvantitativ metode. Doktorgradsprosjektet hennes handlet om barns selvregulering, og var en del av den longitudinelle studien «Barns sosiale utvikling» ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU). I avhandlingen studerte Agathe måling av selvreguleringsbegrepet, prediktorer for variasjon i selvregulering og hvordan selvregulering henger sammen med senere skolefaglig, sosial og emosjonell tilpasning. Agathe jobber i seksjonen Forskergruppe annenlinjetjenester og har tidligere jobbet som forsker ved Transportøkonomisk institutt og som universitetslektor ved Psykologisk institutt, UiO.

Fagbakgrunn

Agathe har en Ph.d. i psykologi fra UiO.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send