Brynhildur Axelsdottir

Seniorkonsulent/Biblioteksleder

brynhildur.axelsdottir@r-bup.no

988 23 790

Brynhildur Axelsdottir er biblioteksleder og seniorkonsulent i Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling. Hun har faglig ansvar for bibliotektjenstene og deltar bl.a. i prosjekter innen oppsummert forskning.

Kompetanse
Brynhildur jobber med bibliotekfaglig arbeid, kunnskapsoppsummeringer og er koordinator og webredaktør for PsykTestBarn.no. Hun har erfaring med systematiske litteratursøk, EndNote, CRIStin-systemet, institusjonelle arkiv og Open Access. Brynhildur jobber i seksjon for oppsummert forskning er opptatt av kunnskapsbasert praksis og at forskning blir gjort gratis tilgjengelig med Open Access-initiativet.

 

Faglig bakgrunn
Brynhildur har en bachelor i bibliotek- og informasjonsfag og litteratur, og master i Kunnskapsbasert praksis i helsefag.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send