Astrid Dahlgren - i permisjon

Seksjonsleder / Head of Section

astrid@r-bup.no

412 94 057

Astrid Dahlgren leder Seksjon for oppsummert forskning, forskerstøtte og formidling og er prosjektleder for «Håndbok for psykisk helsevern: oppsummert forskning og retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge».

Kompetanse

Astrid har erfaring med forskningsmetode, helsetjenesteforskning, brukermedvirkning, health literacy, prosjektledelse og veiledning. Hun har tidligere jobbet som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Høgskolen i Oslo og Akershus. Der har hun hatt ansvar for, og deltatt i, forskningsprosjekter hvor fellesnevneren har vært å fremme kritisk tenkning i befolkningen samt å finne gode metoder for å støtte pasienter, fagfolk og beslutningstakere i å ta i bruk forskningsbasert kunnskap. Astrid har lang erfaring med å lage og formidle systematiske oversikter om effekt av tiltak samt undervisning i kunnskapsbasert praksis og brukermedvirkning.

Fagbakgrunn

Astrid har sin fagbakgrunn fra psykologi og statsvitenskap, og har en PhD i samfunnsmedisin. I tillegg har hun tatt en rekke kurs i blant annet forskningsmetode, eksempelvis Rasch-analyse og komplekse intervensjoner. 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send