Eyvind Elgesem

Assisterende direktør i stiftelsen

eyvind.elgesem@r-bup.no

917 38 653

Eyvind Elgesem er assisterende direktør i stifletelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør og arbeider med arbeidsformen tjenestestøtte. Han er tungt inne et stort barnevernsprosjekt i samarbeid med blant andre Bufdir.

Kompetanse

Eyvind har lang erfaring fra barn og unge-feltet og er særlig opptatt av god ledelse og videreutvikling av barnevernet. Har har kompetanse på organisasjon og ledelse, sosialt arbeid, barnevern, foreldreveiledning, forskningsadministrasjon, implementering, konsultasjoner, undervisning og ferdighetstrening.

Som sosionom har Eyvind drevet med oppsøkende ungdomsarbeid og forebyggende HIV-arbeid. Han har vært prosjektleder ved Oslo Helseråd i avdeling for tiltak mot AIDS, ledet Uteseksjonen i Oslo, og vært sosialsjef ved Tøyen sosialsenter. Eyvind har også ledet Yrkesetisk Råd i daværende Norsk Sosionomforbund. Eyvind har vært klinikksjef og fagsjef ved Origosenteret til Kirkens bymisjon, og administrerende direktør i den private barnevernorganisasjonen Ungplan AS. Han har vært engasjert av Oregon Social Learning Center (OSLC) til å lede nasjonal tilrettelegging av effekt- og implementeringsstudiene av Parent Management Training Oregon Model (PMTO) i Norge, og vært knyttet til Atferdssenterets (NUBUs) forskningsavdeling. Eyvind var engasjert i implementeringen av PMTO internasjonalt, og har vært seksjonssjef, avdelingsdreiktør og fagdirektør i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Eyvind har variert undervisnings- og veiledningserfaring, blant annet fra Verdens Helseorganisasjons globale AIDS-program, sosionomutdanningen ved HiOA, og PMTO-implementering i Nederland. Han har bl.a. publisert fagartikler i Nordisk Sosialt Arbeid, Rus og Avhengighet, Barn i Norge og i www.tidligintervensjon.no.

Fagbakgrunn

Eyvind er utdannet sosionom fra Norges kommunal- og sosialhøgskole (nå Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), 1982-1985) og har en mastergrad fra NTNU og HiOA (2007). Han har lederutdanning fra Forsvaret, er sertifisert Master Practitioner og trener i kommunikasjons- og læringsmodellen NLP. Eyvind er også sertifisert spesialist i foreldreveiledningsprogrammet Parent Management Training Oregon Model (PMTO).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send