Anne Liv Askeland

Seniorrådgiver, forskningskoordinering

anne.liv.askeland@r-bup.no

994 19 223

Anne Liv Askeland er seniorrådgiver og forskningskoordinator i Forskergruppe folkehelse og forebygging, prosjektene Trygg før 3, Skolehelse.no og HEVD ("Hva er viktig for deg")

Kompetanse

Anne Liv har mange års erfaring som forskningskoordinator i ulike prosjekter. Hun har tidligere vært koordinator for bl.a. TIM (Tidlig Intervensjon, Mestrende barn) som er et stort samarbeidsprosjekt mellom RBUP Øst og Sør, RKBU Midt-Norge og RKBU Nord. Prosjektet har foregått på 36 skoler i Norge. Anne Liv jobber i seksjonen Forskergruppe førstelinjetjenester.

Faglig bakgrunn

Anne Liv er utdannet sykepleier og diakon.

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send