Anne Marte Løvstad

Forskningskoordinator / Research Coordinator

anne.lovstad@r-bup.no

974 18 835

Anne Marte Løvstad er forskningskoordinator i KOBA-prosjektet (Kunnskapsoverføring i barnevernet) i seksjonen Forskergruppe folkehelse og forebygging.

Kompetanse:

Anne Marte har kompetanse innen språk, kommunikasjon og læring, psykososial utvikling og utviklingsforstyrrelser samt rådgivning og veiledning. Hun har jobbet med forebyggende tiltak for ulike vanskegrupper, både på individ-, gruppe og systemnivå. Anne Marte har også sertifisering i Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V), Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-IV) og Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV). Anne Marte jobber nå i seksjonen Forskergruppe folkehelse og forebygging - og er særlig opptatt av å omsette kunnskap fra forskning til nyttig praksis, samt styrke forebygging som kan komme barn og unge til gode.

Fagbakgrunn: 

Anne Marte har en mastergrad i pedagogisk-psykologisk rådgivning og en bachelor i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (UiO). 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send