Andreas Høstmælingen

Fagpolitisk direktør

andreash@r-bup.no

936 48 119

Andreas Høstmælingen er fagpolitisk direktør ved RBUP

Kompetanse:

Andreas har erfaring fra kommunalt arbeid og psykisk helsevern, hvor han har jobbet klinisk med barn og ungdom. Han har jobbet ti år i psykologforeningen, de siste fire som fagsjef, hvor det å skaffe faglig beslutningsgrunnlag for fagpolitiske saker har stått sentralt.

Fagbakgrunn:

Andreas er utdannet psykolog og er spesialist med fordypning barn og unge. 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send