Anne Andersen

Seksjonsleder

anne.andersen@r-bup.no

993 79 908

Anne Andersen leder Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid og har ansvar for etter- og videreutdanninger i kognitiv atferdsterapi, familieterapi, sped - og småbarns psykiske helse og psykoterapi for barn og unge.

Kompetanse

Anne har 25-års erfaring fra BUP gjennom arbeid med øyeblikkelig hjelp, spiseforstyrrelser og traumatiserte barn-, unge og familier. Hun har bl.a. jobbet med samhandling på tvers av profesjoner og tjenester, og skreddersydd opplæring til disse gruppene. Anne har også ledet utviklingsprosjekter i samarbeid med praksis.

Faglig bakgrunn

Anne er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, familieterapeut og veileder. Hun har mastergrad i helsefagvitenskap og Phd-kurset knyttet til studie av profesjoner og profesjonell utvikling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send