Barnevern

RBUP støtter barnevernet i arbeidet overfor utsatte barn og unge. Vi bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Her har vi samlet vårt tilbud til deg som jobber med barnevern, enslige mindreårige flyktninger, adopsjon og familievern.

Barnevern

Kvalitetsutvikling

Vi hjelper deg med kvalitetsutvikling i tjenester for barn og unges psykiske helse. Vi kan hjelpe med:

  • Kompetanseheving
  • Evaluering
  • Prosessledelse og kvalitetsutvikling
  • Nettverk for tjenesteledere

Rutinemessig bruk av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge har blitt mer og mer vanlig i både 1.- og 2.linjen. RBUP har derfor utarbeidet en oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom. Her finner du også lenker til nettsider og informasjon om hva som kreves for å bruke de ulike verktøyene, samt vurdering av de ulike testene i det elektroniske tidskriftet PsykTestBarn.

Oversikt over kartleggingsverktøy

IN SUM er et ledd i RBUPs satsning på forskningsformidling og er en søkbar nettbasert database for oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Nettressursen drives i regi av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir, og vårt felles mål er å øke kvalitet og innovasjon i tjenestene innen alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse og barnevern.

IN SUM

RBUP bidrar i en rekke forskningsprosjekter til nytte for barnevernet

Her finner du oversikt over alle publikasjoner fra RBUPs fagfolk

Barn og ungdom som har behov for hjelp fra både barnevern og psykiske helsetjenester trenger helhetlige og koordinerte tjenester. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet et felles rundskriv om regelverket som regulerer begge tjenester.

Målet med rundskrivet er å styrke samarbeidet, ved å avklare tjenestenes ansvar, oppgaver og plikt til samarbeid både generelt og i enkeltsaker innenfor rammen av regler om taushetsplikt mv.

Til hjelp i implementeringsarbeidet har direktoratene laget en lysbildepresentasjon av rundskrivet.

RBUP har i tillegg utarbeidet materiell med forslag til kurs og oppgaver som kan brukes. Dette er lysbilder som du kan gjøre til dine egne ved å redigere dem. Du kan bytte om på rekkefølger og legge til relevante opplysninger eller oppgaver som passer bedre lokalt.

Kontakt


Kaja Kierulf

Senterleder / Centre Director


930 29 158

kaja.kierulf@r-bup.no

Les mer om Kaja

Fagblogg og aktuelle saker

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send