Barnehage og skole

RBUP arbeider for å styrke forebygging og bidra til fokus på psykisk helse og livsmestring i tjenestene for barn og unge. Vi bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Her har vi samlet vårt tilbud til deg som jobber i barnehage og skole.

Barnehage og skole

Kvalitetsutvikling

Vi hjelper deg med kvalitetsutvikling i tjenester for barn og unges psykiske helse. Vi kan hjelpe med:

  • Kompetanseheving
  • Evaluering
  • Prosessledelse og kvalitetsutvikling
  • Nettverk for tjenesteledere

RBUP har utarbeidet en oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom. Her finner du også lenker til nettsider og informasjon om hva som kreves for å bruke de ulike verktøyene, samt vurdering av de ulike testene i det elektroniske tidskriftet PsykTestBarn. De fleste verktøyene er mest egnet for helsetjenester, men enkelte av verktøyene innen barn og unges utvikling kan også være aktuelle i barnehage og skole.

Kartleggingsverktøy

IN SUM er et ledd i RBUPs satsning på forskningsformidling og er en søkbar nettbasert database for oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Nettressursen drives i regi av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir, og vårt felles mål er å øke kvalitet og innovasjon i tjenestene innen alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse og barnevern.

IN SUM

Kontakt


Kaja Kierulf

Senterleder / Centre Director


930 29 158

kaja.kierulf@r-bup.no

Les mer om Kaja

Fagblogg og aktuelle saker

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send