ECBI - Eyberg Child Behavior Inventory

Kartleggingsverktøy for å avdekke atferdsproblemer hos barn og unge i alderen 2 til 16 år.

ECBI - Eyberg Child Behavior Inventory

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ECBI.

13.04.2017  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send