CY-BOCS - Childrens Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale

CY-BOCS er et semistrukturert intervju utviklet for å undersøke symptomer på tvangslidelse (OCD) hos barn og ungdom.

CY-BOCS - Childrens Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til CY-BOCS.

13.04.2017  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send