Brown ADD Scales (3-7) og (8-12)- Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolsescents

Screeninginstrument for bedømmelse av ADHD-problematikk hos barn. Du må ha autorisasjon som psykolog for å bruke Brown ADD Scales.

13.04.2017  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send