ADIS - Anxiety Disorders Interview Schedule

Semistrukturert intervju for å diagnostisere angstlidelser hos barn og unge mellom 7 og 17 år.

ADIS - Anxiety Disorders Interview Schedule

RBUPs avtale med rettighetshaver Oxford University Press om distribusjon av den norske versjonen av ADIS er utløpt, og vil ikke bli fornyet. Ta kontakt med Oxford University Press’ Rights & Permissions Department for mer informasjon. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ADIS her.

 

13.04.2017  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send