Barnevernsforum

Gutt som skriver_rbup

Barnevernsforum er et samlingssted for praktikere og forskere innenfor barnevern. Hensikten er å samle fagfolk fra praksis, undervisning og forskning for å dele informasjon om prosjekter og aktiviteter som kan fremme den psykiske helsen til barn og unge i barnevernet: kommunalt, statlig og i institusjon.

Barnevernsforumet vil bidra til erfaringsutveksling og diskusjon om metoder, tilnærminger og forståelsesformer i barnevernpraksis- og forskning samt erfaringsutveksling. Forumet blir arrangert fire ganger i året (tre timer) i lokalene til RBUP Øst og Sør i Nydalen. Se kurskalenderen for dato og tema.

Barnevernsforumet ble opprettet i 2014 og drives av RBUP Øst og Sør. Vi har en referansegruppe som består av representanter fra tjenestene og RBUP Øst og Sør. Referansegruppen evaluerer forumene og avgjør fremtidige temaer. Det oppfordres til å foreslå temaer ved ønsker og/eller behov.

Forumet er gratis og åpent for alle interesserte.


Referansegruppen består av:
Camilla Kristoffersen, politisk nestleder hos Landsforeningen for barnevernsbarn.
Heidi Frantzen, spesialrådgiver hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).
Kåre Sten Olafsen, forsker hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).
Kari Sjøhelle Jevne, førsteamanuensis hos OsloMet.
Magne Østmoen, ledende miljøterapeut hos BUFETAT.
Silje Heidal, Fagkonsulent hos Ofot, Barneverntjenesten Østensjø.

04.05.2018  

Kontakt oss


Heidi Frantzen

Spesialrådgiver


466 83 889

heidi.frantzen@r-bup.no

Les mer om Heidi

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send