Meld deg på videreutdanning i terapeutisk arbeid!

Nettside FB Videreutdanning shutterstock_1200155323

Høsten 2019 starter vi opp videreutdanning i både miljøterapi, kognitiv atferdsterapi, utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi, familieterapi, og sped- og småbarns psykiske helse. Det er fremdeles muligheter til å melde seg på!

Utdanningene er deltidsstudier som går over 2 år, og er for fagfolk som jobber i tjenester hvor barn og unges psykiske helse står sentralt.

 

- En terapeut jobber med endringsarbeid, og utdanningen i terapeutisk arbeid hos oss bygger et fundament som binder sammen ulike kunnskapsfelt og oversetter dem til trygg praksis, forteller Anne Andersen, som leder Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid ved RBUP.

 

Hun forteller hvordan utdanningene skal hjelpe folk i tjenestene med å jobbe godt med endringsarbeid og utviklingsstøtte både som behandling og også før problemene har medført «skader» som må repareres.

- Når noe butter eller skurrer og ting blir utfordrende, er det en viktig melding til oss rundt om at noe ikke er forstått godt nok. Det gjelder å etablere et samarbeid med barn, unge og foresatte om hvordan de på ulike måter kan bidra til ny utvikling der barn og unge er i hverdagene sine. Til dette trenges ny kunnskap, mye øvelse og å bli enda bedre kjent med seg selv, sier hun.

 

Praksis, teori og veiledning

For å delta på videreutdanningen må søkerne dokumentere minimum 3-årig bachelorutdanning fra høgskole eller universitet, innen helse-, sosial-, eller pedagogiske fag. I tillegg må de ha minst to års relevant praksis fra en tjeneste som jobber med endringsarbeid eller terapi.

- Dette fordi de må kjenne den praktiske hverdagen. Hos oss i RBUP får de opplæring i små grupper, med maksimalt ti deltakere per gruppelærer. Vi krever et tett formelt samarbeid mellom arbeidsgiver, deltaker og undervisningssted, og man forplikter seg til at praksis, teori og veiledning knyttes sammen hele veien i et omfang som er unikt her hos oss, sier Andersen.  

Hun forteller at hovedtyngden av studentene kommer fra familiesentre, kommunale institusjoner, helsesykepleiere fra helsestasjon og skole, PP-rådgivere og ansatte fra kommunalt barnevern og i Bufetat og fra Barne- og ungdomspsykiatrien.

- Forskjellen fra utdanningene i akademia er blant annet undervisning i små grupper med spesialister som lærere. Fokuset er satt på på kunnskapsoversettelsen og det tette samarbeidet mellom utdanningssted og arbeidsplass, forteller hun.

Hun understreker også målet om å gjøre studentene tryggere på egen rolle i relasjonelt arbeid.

- Vi fokuserer på forhold mellom mennesker og hvilken betydning dette har for psykisk helse for det enkelte barnet, familien og omgivelsene, legger hun til.

 

Selvstendige terapeuter

Målsetting for utdanningen er å utvikle trygge og kunnskapsrike helse-, sosial og pedagogiske profesjonelle som kan arbeide med endring i primærhelsetjenestene og i behandlingskontekster som tilbyr terapi.

anne-andersen-rbup- God psykisk helse krever at det blir gode team av trygge og kunnskapsrike mennesker som hjelper barn, unge og foreldre når de trenger det.

Dette vil bidra til ro rundt de som strever og kunne være bidra til å utvide forståelsen av hva som kan være nyttig både for barnet og for alle involverte, sier Andersen.

Hun tenker at når de som arbeider med barn og unge er tryggere på egne vurderinger, signaliserer de både til de som trenger hjelp og til andre hjelpeinstanser at de forstår hva strevet kan handle om, hva som kan være hjelpsomt og hvem og hva som eventuelt også kan bidra til god utvikling.

- Mange ganger kan problemer som ser uoverstigelige ut likevel «pakkes ut» og løses innenfor rammene i en vanlig hverdag. Andre ganger kan ny forståelse bidra til at det å          få mer hjelp ikke lenger er noe nederlag, men snarere en mulighet. Det er alltid det viktigste å understøtte det som allerede virker, sier hun, og legger til at det krever trygghet  og kunnskap å se dette samtidig som noe skal justeres eller endres.

- Vi vil gjerne gi studentene verktøy og en plattform som verktøyene skal hvile på, slik at de kan gjøre jobben med endring eller terapi, sier Andersen.  

I den to-årige utdanningen får alle et felles språk og en felles kompetanse. Det gir en tverrfaglighet i praksis og en felles kompetanse, i tillegg til at de ulike gruppene skal være spesialister på sine områder. Studentene er med på å forme resultatet av eget utdanningsløp. Den praksisen de har med seg inn i utdanningen er ulik, og de har mulighet til å dele erfaringen med andre.

- Det vi får mest og best tilbakemelding på er nettopp at studentene er i tverrfaglige og tverretatlige grupper. Det gir en stor variasjon i feltet, forteller hun.  

 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: 

Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid.

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi.

Videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse.

Videreutdanning i familieterapi.

Videreutdanning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi.

Studiestart er i august og september 2019.

 

 

29.04.2019  

Kontakt


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator / Project Coordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send