Fikk du med deg erfaringskonferansen for Familie for første gang?

Her kan du se opptak fra erfaringskonferansen for Familie for første gang, hvor medvirkende familier, ansatte og samarbeidspartnere vil legge frem sine erfaringer med programmet.

 

 

Under konferansen kunne ledere og fagfolk fra relevante tjenester som berører Familie for første gang/ Nurse-Family Partnership (NFP), politikere, relevante direktorater, brukerorganisasjoner, kompetansesentre og miljøer, høyskoler, universiteter og ressurssentre få muligheten til å høre mer om og dele erfaringer fra programutprøvingen og skape grunnlag for drøfting om veien videre.
Konferansen var et samarbeid mellom Barne-, ungdoms-, familiedirektoratet (Bufdir) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør).

Det ble presentert fra følgeevalueringen og foreløpige tall fra datainnsamlingen, og programmets opphavsmann professor David Olds samt rådgiver Ann Rowe fra internasjonalt NFP team avsluttet dagen. I løpet av konferansen ble det i tillegg holdt to paneldebatter.

Familie for første gang – kort fortalt

Famile for første gang er et evidensbasert oppfølgingsprogram for førstegangsforeldre med ulike livsutfordringer. Prinsippene om tidlig innsats, forebyggende barnevern og foreldrestøtte står sentralt.

Familiene følges tett opp av spesialopplærte sykepleiere (i Norge, helsesykepleiere og jordmødre) og tilbys hyppige hjemmebesøk fra graviditet og til barnet fyller 2 år.

Nurse-Family Partnership ble utviklet ved University of Colorado, Denver for flere tiår siden, og har kontinuerlig fokus på utvikling og forbedring. Programmet tilbys i en rekke europeiske land, som England, Nord Irland, Nederland og Skottland. I Norge er vi nå i fase 2 (pilotering og utprøving) og har en opprinnelig lisens på 150 familier.

Fase 2 løper frem til midten av 2021, når det siste barnet med sin familie av de 150 har fullført programmet. Familie for første gang/NFP prøves per i dag ut i kommunene Stavanger, Time og Sandnes og i bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo.

 

18.03.2019   Tine Gammelgaard Aaserund

Erfaringskonferanse NFP David Olds

Kontakt:


Tine Gammelgaard Aaserud

Fagsjef


936 12 203

tine.aaserud@r-bup.no

Les mer om Tine Gammelgaard


Kristin Lund

Seniorrådgiver NFP


413 36 323

kristin.lund@r-bup.no

Les mer om Kristin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send