Psykodynamisk orientert psykoterapi for barn og unge

shutterstock_1536260444

I januar 2021 kan studieleder og barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt ønske velkommen til RBUPs seminar for leger i psykodynamisk orientert psykoterapi for barn og unge.

Seminaret er godkjent av Psykoterapiutvalget og spesialitetskomitéen i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF), som utdanning i en anerkjent spesifikk psykoterapeutisk metode.

- Vi har tidligere tilbudt utdanning i intersubjektiv psykoterapi til leger i spesialisering (LIS) i BUP. Vårt nye seminar i psykodynamisk orientert psykoterapi er skreddersydd etter de nye spesialiseringsmålene LIS i BUP og anbefalinger fra NBUPF, forteller Ekholdt.

Tar opp studenter fortløpende

Denne undervisningen i psykodynamisk orientert psykoterapi er dekkende for de nye læringsmålene som omhandler terapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.

- Nå gleder vi her i RBUP oss til oppstart i januar, og det er bare å melde seg på. Opptak foretas fortløpende fram mot kursstart til vi har fulltegnede kurs, forteller Ekholdt.

Sammen med Sanja Panjkovic, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, har hun sydd sammen programmet, med utgangspunkt i psykodynamisk teori og forskning.  

- Vi har sammen skapt undervisningsprogrammet ut ifra fra målbeskrivelsen fra NBUPF og RBUPs rammer. Psykodynamikk betyr blant annet å inkludere ubevisste følelser og prosesser. Vi her på RBUP er opptatte av hvordan en profesjon kan lære om seg selv i gruppe, forteller Ekholdt.

Vektlegger gruppeundervisning

Utdanningen skal ruste barne- og ungdomspsykiateren til å bevare en terapeutisk holdning i alle kliniske situasjoner i BUP-feltet. Utgangspunktet for denne metoden er at mennesker i alle aldre heles ved å være i relasjon og ved nye, gode erfaringer gjennom relasjoner.

- På RBUP har vi i lang tid jobbet med grupper som base for terapiutvikling. Dette har vi lang og god erfaring med, både i profesjonsspesifikke og blandede grupper, sier hun.

Erfaringene er at når unge terapeuter møtes i en trygg gruppe, blir det som oftest en ganske god gruppedynamikk. Dette bidrar til å øke deres egen sensitivitet og bevissthet om seg selv som fagperson.

- Vår rolle som gruppeledere er å lede læringsprosessen, formidle kunnskap og skape gode rammer og trygghet i gruppen. Vi ser at dette er nyttig ved at det fremmer en god terapeututvikling. Dette kan forebygge for eksempel jobbrelatert stress og utbrenthet, som vi terapeuter er spesielt sårbare for. I en trygg og god gruppe får man delt mye både fra det profesjonelle og det personlige livet, derfor er gode gruppeprosessene viktige. I tillegg har vi noen dager med praksisnære, tverrfaglige seminar, der LIS møter de samme faggrupper de møter i arbeidshverdagen, forteller Ekholdt.

«Psykodynamikk betyr blant annet å inkludere ubevisste følelser og prosesser»

Gode psykoterapeutiske holdninger

- Det mest sentrale mål i alle læringsaktivitetene er å arbeide med de tanker, følelser og fantasier, bevisste og ubevisste, som aktiveres i barnet eller ungdommen og hvordan terapeuten kan få tak i, forstå og fortolke disse, sier Ekholdt.

Ekholdt understreker at en annen og like sentral målsetting er at deltakeren blir bevisst på betydningen av sitt eget bidrag i relasjonen.

- Vårt ønske er å vektlegge at deltakeren tilegner seg gode psykoterapeutiske holdninger, kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter som har verdi utover den klassiske psykoterapisituasjonen. Dette vil for eksempel si at deltakeren blir invitert til å reflektere over hvordan man kan forholde seg aktivt til samarbeid, samvalg og brukermedvirkning med barn og unge som del av egen praksis, sier hun.

Hos RBUP starter første semester med de aller minste, og man bruker kunnskapen fra sped- og småbarnsforskningen. Den tidlige, nære relasjonen, som ofte er mor/barn-relasjonen, benyttes som modell for senere relasjoner, også den terapeutiske relasjonen.  Andre semester fortsetter med skolebarn, og så utvides det med ungdommen og systemet rundt i 3. og 4. semester.

Les mer om utdanningen og søk her

04.11.2020  

Melanie Nicolas Tourrenc image
Melanie Ekholdt er studieleder og barne- og ungdomspsykiater. Hun gleder seg til nytt seminar for leger i psykodynamisk orientert psykoterapi for barn og unge

Søk på spesialist-utdanningen for leger!

 

Sanja Panjkovic

Sanja Panjkovic, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. 

Kontakt oss


Renate Stendal

Prosjektkoordinator / Project Coordinator


918 99 971

renate.stendal@r-bup.no

Les mer om Renate

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send