Nå er BUP-håndboka her!

BUP-håndboka debut

Endelig har behandlere i tjenesten tilgang på fersk oppsummert forskning på en oversiktlig og tilgjengelig måte.

Kunnskapsportalen BUP-håndboka for barn og unges psykiske helse representerer et nybrottsarbeid i norsk sammenheng, og gir en etterlengtet tilgang på pålitelig kunnskap innenfor feltet.

Stolt av resultatet

Regionsenter for barn og unges psykiske helse i helseregion Øst og Sør utvikler nå en kunnskapsportal for oppsummert forskning på effekt av tiltak for å støtte ansatte i tjenestene.

Astrid Austvoll-Dahlgren er helsetjenesteforsker med lang erfaring innen kunnskapsoppsummering. Arbeidet med håndboka har vært på planleggingsstadiet i flere år, men selve utviklingsarbeidet startet for vel et år siden. Sammen med et tverrfaglig team og en rekke fagforfattere har Austvoll-Dahlgren ledet arbeidet det siste året.

Arbeidet med å utvikle oppslagsverket har vært en spennende prosess, hvor fokuset på innholdet har vært sentralt, men hvor mye innsats også har gått inn i hvordan dette innholdet er presentert. For oss er det viktig at håndboka har troverdighet, i tillegg til at den skal være brukervennlig. Den første versjonen inneholder tilstandskapitler om angst, depresjon, ADHD, tvangslidelser og psykose, og en rekke omtaler av behandlingsformer. I løpet av året er kapitler om sped- og småbarn, selvskade, traume og bipolar lidelse planlagt.

Denne systematiseringen av forskningslitteraturen vil også kunne avdekke kunnskapshull på ulike felter.

- Vi vet at det er en utfordring i dag at viktige spørsmål, som hvilke utfall som er viktige for brukerne, ikke blir forsket på. Ved å synliggjøre dette vil man kunne peke ut retningen for fremtidig og ny forskning, sier Austvoll-Dahlgren. 

 

Et viktig oppslagsverk

Det er avgjørende at de som jobber med barn og unges psykiske helse har lett tilgang på pålitelig kunnskap, og vi ser at BUP-håndboka vil kunne være et viktig oppslagsverk og arbeidsverktøy for fagfolk. Men håpet er at den kan rekke ut til flere.

- Målgruppen for oppslagsverket er fagfolk, men innholdet er også tilgjengelig for offentligheten. Håndboka kan dermed tjene som et verktøy for å støtte brukernes rett til informasjon og samvalg, sier Austvoll-Dahlgren.

Håndboka formidler oppsummert internasjonal forskning på effekt av alle behandlingsformer som er relevante for barn og unges psykiske helse. Redaksjonen består av spesialister på kunnskapsoppsummeringer, forskere og fagfolk med interesse for fagfeltet barn og unges psykiske helse.

- Håndboka er på mange måter et dugnadsarbeid, og fagforfattere er rekruttert fra fagfolk i praksis og på forskningsinstitusjoner rundt omkring i landet, forteller Austvoll-Dahlgren.

Men hun understreker samtidig at redaksjonen ikke gir anbefalinger om behandlingsvalg, men refererer norske nasjonale retningslinjer og veiledere der de finnes.

 

Grundig og oppdatert

For å etterkomme nasjonale og internasjonale krav til metoder for å oppsummere forskning og retningslinjearbeid, benyttes transparente og dokumenterbare prosesser for søk og utvelgelse av forskning. BUP-håndboka inkluderer kun systematiske oversikter av tilfredsstillende kvalitet publisert i løpet av de siste fem år, samt nasjonale og andre relevante retningslinjer. Alle systematiske oversikter blir kvalitetsvurdert, og tilliten til dokumentasjonen vurderes med GRADE-verktøyet. Alle kapitler gjennomgår fagfellevurdering, og brukerrepresentanter inviteres inn for å kvalitetssikre innhold og format. Test BUP-håndboka her: 

 

 

 

27.03.2019   Trine Løndal

Kilde:


Astrid Dahlgren - i permisjon

Seksjonsleder / Head of Section


412 94 057

astrid@r-bup.no

Les mer om Astrid

Les også:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send