Mamma Mia - en suksess

Mamma mia webbasert

En fersk studie viser at det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia har en tydelig god effekt for gravide og nybakte mødre. - Dette er gode nyheter i forhold til å få programmet ut i svangerskaps- og barselomsorgen, forteller Silje Marie Haga, forsker ved RBUP Helse Sør og Øst.

Svangerskapet og tiden etter fødsel innebærer store omveltninger og sterke følelser og flere tusen norske nybakte mødre sliter med psykiske plager.

- Tidligere nasjonale og internasjonale studier viser en forekomst av barseldepresjon på 10-15 prosent. Med nærmere 60 000 fødsler i Norge årlig, betyr det at 6 000 til 9 000 nybakte mødre til enhver tid har psykiske plager. Mange av disse får ikke den hjelpen de har behov for, og det er her vi kan se at Mamma Mia-programmet faktisk er med på å hjelpe disse, forteller Haga.

 Gode resultater

Haga er fornøyd med å konstatere at det web-baserte programmet viser seg å redusere symptomene på depresjon. Best er resultatene sent i svangerskapet og ved seksukers-kontroll, og effekten er enda bedre for de som scorer høyt på depresjonssymptomer i utgangspunktet.

– Vår studie viste signifikant effekt av Mamma Mia,  målt ved færre depressive symptomer på Edinburgh Postnatal Depression Scale, EDPS, sier Haga.

Studien er publisert i Psychological Medicine. Her slås det fast at under oppfølging viste deltakerne i Mamma-Mia- gruppen færre depressive symptomer enn deltakere i kontrollgruppen.

- Det er spesielt gledelig at vi ser så gode resultater i slutten av svangerskapet og seks uker etter fødsel, siden dette er den mest sårbare tiden for barseldepresjon. Og det er gledelig at vi kan konstatere at utbredelsen av kvinner med EPDS-score høyere enn 10 var lavere i Mamma Mia-gruppen ved alle oppfølgingsmålinger, forteller Haga.

Blant de 1342 gravide kvinnene som deltok i studien hadde mange høyerere utdanning, og de fleste var i parforhold. Gjennomsnittsalder var 31, og under 10 prosent kom fra land utenfor Skandinavia. Sett bort fra kulturell bakgrunn, så er dette utvalget representativt for kvinner som føder i Norge i dag, mener Haga. Hun forteller videre at selv om Mamma Mia er et program som strekker seg fra midtveis i svangerskapet til 6 måneder etter fødsel, så var det mange som fullførte programmet. Mer enn 50 % av deltakerne fullførte 80 % av programmet. Dette er høye tall for selvhjelpsprogram på nett. De med lavere utdanning og høyere grad av depresjon ved oppstart var noe mer tilbøyelig til å falle fra programmet og studien.  

Klart for å rulles ut

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) står bak forskningen på dette nettbaserte universalforebyggende tiltaket, som er det første i sitt slag i Norge. Ved å benytte programmet kan man avdekke skjulte hjelpebehov og senke barrierene for å få behandling for denne gruppen kvinner.    

Programmet er web-basert, og Internett ble valgt som plattform for programmet, siden det viser seg at det er her gravide kvinner leter etter informasjon om graviditet og tiden etter fødsel. Dette er et program som er skreddersydd for gravide og nybakte mødre og retter seg mot risiko- og beskyttelsesfaktorer for depressive symptomer i nettopp denne fasen. Mamma Mia passer for alle gravide, og er et kunnskapsbasert program laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødselen. Tilbakemeldinger fra gravide og nybakte mødre har stått sentralt i utviklingen av programmet.

- Med de resultatene vi nå ser er Mamma Mia-programmet et tilbud som kan rulles ut umiddelbart i svangerskaps- og barselomsorgen, og vi vil jobbe for å få dette inn i retningslinjene, forteller Haga.

Det har også blitt foretatt intervjuer av 66 av kvinnene, og det er bred enighet om at dette bør inn som en del av svangerskapsomsorgen.

- Jeg mener at jordmødre og helsesøstre bør kjenne til dette programmet. Det ville være spennende å og nyttig å se hva effekten blir hvis man kobler på en støttefunksjon, som f.eks oppfølging fra helsesøster, sier Haga som ser store muligheter med Mamma-Mia programmet.  

Kvalitetssikret og faglig forankret

Mamma Mia programmet er et gratis og reklamefritt nettbasert selvhjelpsprogram som følger gravide fra uke 22 i svangerskapet og til babyen er 6 måneder. Programmet dekker 44 uker i perioden fra kvinnene er i uke 22. Programmet er laget for å forebygge barseldepresjon ved å gi gravide riktig informasjon til riktig tid i svangerskapet. Deltakerne melder seg på ved å oppgi e-postadresse, og blir så kontaktet via e-post hver gang en ny programdag er klar. Tidsforbruket er rundt 10-15 minutter per gang, og man må fullføre sesjonene for å gå videre. Programmet er basert på forskning og klinisk erfaring innen spedbarns helse og psykisk helse hos mor, og tilbyr kvalitetssikret informasjon som er faglig forankret. Mamma Mia er et resultat av et samarbeid mellom Spedbarnsnettverket ved RBUP Øst og Sør, Changetech AS og Gaia jordmødre ved Ullevaål universitetssykehus.

Changetech AS har utviklet plattform og innhold for Mamma Mia og står for digital distribusjon av programmet. RBUP har bidratt med faglig veiledning til innhold og har gjennomført forskningen på resultater og effekter av programmet

Norske kvinners Sanitetsforening har lisens til markedsføring av Mamma Mia i Norge og har bidratt til finansiering av utvikling av programmet og forskningen på effektene

Du kan lese mer om Mamma Mia-programmet og laste det ned fra blant annet nettsiden til Norske Kvinners Sanitetsforening: 

27.03.2019   Trine Løndal

Kilde:


Silje Marie Haga

Forsker


930 86 870

smh@r-bup.no

Les mer om Silje Marie

Les også:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send