RBUPs drift og aktiviteter i perioden med koronavirus

RBUP følger Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalinger for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset.

Vi forsøker så langt det er mulig å opprettholde normal drift, men har vært nødt til å avlyse eller utsette kurs og undervisning til og med 17. april. Vi prøver å få på plass alternative former for kurs og undervisning gjennom digitale kanaler. Oppdatert informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig her, og gjennom Canvas for dere som er våre studenter.

Har du som tjenesteleder bruk for en drøftingspartner i spørsmål om tjenester til barn, unge og foreldre under korona-epidemien? Vi i RBUP bistår gjerne. Vi åpner for konsultasjoner daglig mellom kl. 12 og 14 på telefon eller gjennom møte i Microsoft Teams. Ta kontakt gjennom skjemaet på vår tjenestestøtteside eller via e-post til inntaksteam@r-bup.no. Beskriv kort situasjonen dere ønsker å drøfte, så kontakter vi dere påfølgende dag.

 

Våre ansatte er oppfordret til å benytte hjemmekontor og gjennomføre møter digitalt, men kan fortsatt nås per telefon og e-post som vanlig.

Har du spørsmål om RBUPs håndtering av situasjonen med spredning av koronaviruset, kan du kontakte:

Senterleder Kaja Kierulf
kaja.kierulf@r-bup.no

For spørsmål angående gjennomføringen av våre kurs og andre aktiviteter i denne perioden, kan du kontakte:

Kommunikasjonsrådgiver Tina Koss
tina.koss@r-bup.no

Råd og informasjon til befolkningen i forbindelse med koronaviset finnes på helsenorge.no sin side om koronaviruset

 

For deg som jobber med barn og unges psykiske helse minner vi om noen av våre kunnskapsressurser som alltid er tilgjengelige på nett:

Tilbeste.no
Fagblogg for deg som jobber med barn og unge.

Håndbok for barn og unges psykiske helse
Et beslutningsstøtteverktøy til bruk i vurderinger om valg av tiltak på alle tjenestenivåer.

PsykTestBarn
Vurderinger av norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge.

IN SUM
Systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.

 

Nyttige kunnskapskilder om koronasituasjonen for deg som jobber med barn og unges psykiske helse:

12.03.2020  

shutterstock_1642888921
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send