KOBA - mestring i skolen for barn i risiko

KOBA Engell

Barn i barnevernet strever på skolen. Dette har ringvirkninger, nå og langt inn i fremtiden, siden skolemestring øker sannsynligheten for et godt liv som voksen.

Sammenlignet med jevnaldrende, har barn i barnevernet som gruppe betydelig høyere risiko for både frafall i skolen og fremtidig utenforskap. Årsakene til dette er sammensatte. For å forebygge skolefrafall og tette eventuelle kunnskapshull, har flere familier i barnevernet behov for godt koordinerte tjenester som inkluderer hjelp og støtte med et helhetlig fokus på familiens utfordringer. Det er forsket lite på hvordan barnevernet kan hjelpe barn å mestre skolen, og det er dette vi gjør i prosjektet Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA).

- Det betyr ikke at alle barn må få toppkarakterer, men det kan være avgjørende for barna å holde tritt med hovedfeltet for å unngå skolefrafall, sier Thomas Engell, som er doktorgradsstipendiat, og har utviklet KOBA-prosjektet sammen med prosjektleder Kristine Amlund Hagen.

Barn mangler grunnleggende kunnskap

- I dette prosjektet har vi samlet kunnskap og ekspertise fra forskning, fagutøvere, ungdom og foreldre, for å utvikle bedre hjelp til skole for barn og familier i barnevernet. Hjelpen kalles Forsterket skolestøtte, og er basert på felleselementer fra forskning på effektiv skolestøtte, det vil si hva en stor mengde effektive skoletiltak har til felles, forklarer Thomas.

Gjennom samutvikling med ansatte i barneverntjenester og erfaringsrådgivere (foreldre og ungdom), er disse felleselementene skreddersydd til tiltak tilpasset praksishverdagen i det kommunale barnevernet. Forsterket skolestøtte inkluderer blant annet pedagogiske spill til barna, foreldretrening, struktur og rutiner for skolearbeid hjemme, og pedagogiske tiltak barn og foreldre gjør sammen.

Forskerne ser allerede at behovet for skolestøtte blant barna er fremtredende. Som et eksempel forteller Thomas at de på et kartleggingsbesøk i 2018 møtte et barn i 3. klasse som ikke kunne lese. Og det var ingen som hadde oppdaget dette før.

- Resultatene fra lesetesten vår utløste PPT-tiltak, og nå får barnet ekstra hjelp for å lære å lese. Lesing og skriving er avgjørende for å mestre skolen, og nettopp slike eksempler viser hvordan forskningen kan ha direkte fordeler for deltagerne i prosjektet, sier han.

Spesialtilpasset hjelp

- Barn og familier i barnevernet har ofte flere komplekse og sammensatte utfordringer. Dette stiller krav til fleksibilitet og skreddersøm i hjelpetiltak. Forsterket skolestøtte er bygget opp slik at praktikere selv og i samarbeid med familiene, kan tilpasse innhold og struktur til familien og barnas behov og ønsker, sier forskeren.

Thomas forteller at Forsterket skolestøtte kan gis sammen med annen veiledning, eller ved siden av. Dette vurderer praktikeren selv. Det gis også opplæring i tilpasninger som kan være nyttig å gjennomføre i forskjellige situasjoner. Disse tilpasningen er basert på forskning og/eller innspill fra fagfolk og erfaringsrådgivere.

Godt i gang med evaluering

Det gjennomføres en randomisert og kontrollert studie som både evaluerer implementeringen av Forsterket skolestøtte i tjenestene og effekten tiltaket har på barns skoleferdigheter og foreldres involvering i skolen.

- Vi undersøker også om barnas psykiske helse, sosiale ferdigheter og kognitive evner påvirker skoleprestasjoner og effekten av skolestøtte. Vi jobber i tett samarbeid med tjenestene med rekruttering av barn og familier, drift av prosjektet, implementeringsstøtte, og opplæring av nyansatte, forklarer Thomas.  

Han forteller at til sammen har over 40 familieveiledere og kontaktpersoner i kommunale barneverntjenester gjennomført opplæring i Forsterket skolestøtte, og nærmere 100 er involvert i implementering.

- Ved utgangen av 2018 hadde vi besøkt over 50 familier for å gjennomføre kartleggingstester, og foreløpige resultater viser et tydelig behov for skolestøtte blant barna. Målet er at 120 familier skal ha deltatt i prosjektet i løpet av 2019, ifølge forskeren.

KOBA-prosjektet vekker oppmerksomhet

KOBA-prosjektet ble i 2018 presentert på konferanser i København og i Melbourne. Utenlands vekker prosjektet oppmerksomhet for sine nytenkende metoder for å forene oppsummert forskning med praksis i utvikling av kunnskapsbaserte tiltak sammen med tjenester og tjenestenes målgrupper. Prosjektet har publisert en vitenskapelig artikkel om forskningsprosjektet i tidsskriftet Trials, og i 2019 kommer det flere publikasjoner fra KOBA-prosjektet, blant annet en fagartikkel i tidsskriftet Norges Barnevern.

KOBA-prosjektet har fått bevilget ti millioner fra Forskningsrådet og samarbeider med Stockholms Universitetet, University of Nebraska, University of California, RKBU Vest og NUBU. Prosjektet startet høsten 2016 og varer frem til sommeren 2021 og gjennomføres i tre barneverntjenester i og rundt Oslo.  

RBUP Øst og Sør er den ansvarlige organisasjonen, men både utvikling og gjennomføring av prosjektet er et samarbeid mellom ansatte i barneverntjenester, barnevernsklienter, forskere, undervisere, representanter fra brukerorganisasjoner og skolepersonell.

 

 

 

 

 

27.03.2019   Trine Løndal

I KOBA-prosjektet forener vi kunnskap fra forskning med ekspertise og erfaring fra fagfolk og brukere, som gir en skreddersøm som vi tror er avgjørende for at skolestøtten skal være gjennomførbar og nyttig for barneverntjenestene og familiene.

Kontakt oss


Thomas Engell

Doktorgradsstipendiat / Doctoral Fellow


926 29 556

thomas.engell@r-bup.no

Les mer om Thomas

Se også

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send