Klart for neste kull i undervisningsprogram for spesialister

Det første kullet i den nye modellen startet opp høsten 2018. Etter to semester får undervisningsprogrammet gode tilbakemeldinger. I januar 2020 er det klart for et nytt kull, med søknadsfrist 4. oktober 2019.

- Allerede nå begynner søknadene til høstens program å komme inn. I fjor var ikke søkergrunnlaget fra sykepleiere tilstrekkelig til at vi kunne starte profesjonsgruppe. Det håper vi endrer seg nå, slik at 2020-kullet også har med sykepleiere, sier Rune Tvedte, som er studieleder i seksjon for spesialistutdanning.

Se og hør mer om mulighetene for sykepleiere på spesialistutdanningen her:    

Unikt undervisningsprogram

Post-masterutdanningen er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten og krever minst 50 prosent veiledet klinisk arbeid parallelt med utdanningen.

- RBUP er alene om å tilby et slikt undervisningsprogram til alle de store faggruppene. Regelmessige møter i rene profesjonsgrupper gir anledning til å utvikle profesjonsidentitet, drøfte profesjonsrollen og utvide kompetansen innen utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge, sier Elin Kreyberg, som er seksjonsleder for spesialistutdanningen.

Søk på programmet. Husk søknadsfrist 4. oktober!

Programmet er også åpent for nøkkelpersonell med behov for terapeutkompetanse, som jobber i andre tjenester.

- Spesialistutdanningen tilbys til deltakere fra hele landet, noe som er spennende og utfordrende når det gjelder tilpasning til lokale forhold. Samtidig er det en uttalt målsetting at undervisningsprogrammet skal bidra til å redusere lokale forskjeller i spesialistkompetansen. Tjenestetilbudet må og skal være lokalt tilpasset, men vi på RBUP ønsker å bidra til å gjøre tilgangen på kompetanse mer lik og likeverdig, sier Kreyberg.

Fornøyde deltakere i første kull

Vi har snakket med noen av deltakerne fra første kull, og fått mange positive tilbakemeldinger fra alle profesjoner:

- Utdanningen svarer til forventningene, er tilnærmet BUP-feltet og praksisnært. Veldig nyttig, sier en av barneverspedagogene.

En av psykologene forteller forteller at hun setter pris på å treffe folk med samme engasjement og fokus på barn og unges psykiske helse.

- Erfaringsvekslingen vi får når vi møtes er veldig nyttig, og jeg setter stor pris på å møte andre fra egen profesjon, sier hun.

Programmet har byttet ut mange av forelesningene med digitalt læringsmateriell, noe som de fleste opplever som en grei plattform og en effektivisering av læringsprosessen.

 

29.08.2019   Trine Løndal

Kursholdere01_nett

I BUPene er det ulike tradisjoner og retninger og ulik måte å gjøre ting på og utøve rollen man har. Vi har mye å lære av hverandre med et felles undervisningsknutepunkt.

pedagog fra første kull i utdanningen

Ansvarlig


Elin Kreyberg

Seksjonsleder / Head of Section for Specialist Training


907 63 585

elin.kreyberg@r-bup.no

Les mer om Elin

Les også:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send