Forskningsstøtte – en forutsetning for gode resultater

Forskerstøtte04_nett (1)

Forskningsstøtte-teamet i RBUP er de som utvikler datainnsamlingsløsninger for forskningsprosjekter som RBUP leder, og gir forskere råd om personvern og forskningsmetodikk. Dette er selve grunnlaget for pålitelige og anvendelige forskningsresultater.

- Det å samle inn relativt store mengder data gjennom elektroniske undersøkelser har utviklet seg til å bli et ganske komplekst felt. Det er flere grunner til det. Ny personvernlovgivning stiller høyere krav til informasjon, formålsbegrensning og datasikkerhet. Dagens respondenter er både mer bevisste og kritiske til å dele sine egne eller sine barns personopplysninger, forteller Annette Jeneson, som er fagansvarlig for forskning og forskningsstøtte.

Brukermedvirkning er viktig for deltakelse

Hun forteller også om en generell utfordring i forskningsstudier, at andelen som ønsker å delta er fallende, og mener at en årsak kan være at vi nå får langt flere forespørsler om å svare på nettbaserte undersøkelser enn vi gjorde før.

- For å trygge og motivere til deltakelse, stiller dette høyere krav både til informasjon om og utforming av brukervennlige spørreundersøkelser. Dette er noe vi i forskningsstøtte-teamet jobber aktivt med å innhente kunnskap om, forteller hun.

I teamet har dette ført til undersøkelser om for eksempel utsending av påminnelse til spørreskjema via e-post eller SMS gir forskjellig svarprosent. Videre har de sett på hvordan visuell fremstilling av og lengde på spørreskjema påvirket datakvalitet, frafall og brukertilfredshet. Resultatene fra dette arbeidet ble presentert på konferansen til European Survey Research Association i Zagreb juli 2019.

- Når man skal lage gode løsninger er brukermedvirkning viktig. I Skolehelse-prosjektet, som er et samarbeid med Direktoratet for e-helse har helsesykepleiere, skoleledere og tjenesteledere deltatt på jevnlige arbeidsmøter med forskere og forskningsstøtte for å utvikle en løsning for som egner seg for dette prosjektet. Løsningen er også relevant utover forskningsprosjektets grenser, da brukererfaringene kan danne grunnlag for en varig, nasjonal løsning, sier Jeneson.

Bruker erfaring for bedre løsninger

Teamet legger vekt på gjenbruk og forbedring gjennom erfaring fra ulike forskningsprosjekter, og jobber systematisk med dette. Komplekse forskningsprosjekter krever avanserte tekniske løsninger for å redusere feilkilder, effektivisere datainnsamlingen og gi god brukervennlighet.

Et godt eksempel er hvordan man utvikler en god, teknisk samtykkeløsning.

- Når barn skal delta i forskning, er det i de fleste tilfeller god forskningsetikk å innhente samtykke fra begge foresatte. Dette krever at man lager en teknisk løsning som kobler sammen to individuelle svar, som kun blir til ett gyldig samtykke for barnets deltakelse dersom begge foresatte har samtykket, forklarer hun.

Den første versjonen av en slik løsning ble laget for prosjektet Trygg før 3. Løsningen fungerte fint for foresatte og forskere, men var likevel ikke optimal fordi den krevde en del manuell klargjøring av dataene.

- I vårt team jobber vi etter en metodikk der vi oppfordrer hverandre og våre samarbeidspartnere til å lære av erfaringer og bruke de til forbedring på tvers av prosjekter. Det ville vært synd om verdifull erfaring - både suksesser og feiltrinn – ikke kom neste prosjekt, organisasjonen og våre tjenester til gode, understreker hun.

Erfaringene fra Trygg før 3 ble grunnlag for en forbedret versjon av samtykkeløsningen, som nettopp er lansert for det neste store forskningsprosjektet teamet jobber med: Echo-studien.

I 2019 tok teamet fokuset på forbedring gjennom erfaring ett steg videre.

- Sammen med Nasjonalt uviklingssenter for barn og unge, NUBU, tok vi initiativ til etablering av et nettverk for forskningsstøtte. Nettverket består av deltakere fra flere institusjoner og skal være et samlingssted for erfaringsutveksling og fordypning i temaer som personvern, teknisk utvikling og brukermedvirkning, forteller Jeneson.

24.09.2020  

Kontakt oss


Annette Jeneson

Rådgiver / Adviser


941 82 030

annette.jeneson@r-bup.no

Les mer om Annette


Ane Lønsetteig

Rådgiver forskningsstøtte / Adviser Researcher Support


481 03 115

ane.lonsetteig@r-bup.no

Les mer om Ane


Ole Martin Vangen

Rådgiver / Adviser


485 12 395

ole-martin.vangen@r-bup.no

Les mer om Ole Martin


Knut-Petter Leinan

IT-utvikler / IT developer


977 58 499

kpl@r-bup.no

Les mer om Knut Petter

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send