12,4 millioner kroner til forskning på lavterskel behandling for barn og unge med angst og depresjon

Echo og Kavlifondet, 4 personer
Echo Forskergruppe: Solveig Holen (seksjonsleder), Simon-Peter Neumer (nasjonal prosjektleder), Annette Jeneson (fagansvarlig forskningsstøtte) og Kristin Martinsen (lokal prosjektleder).

Kavlifondet gir 12,4 millioner til Echo-studien som skal utvikle og evaluere et lavterskel behandlingsopplegg laget for skolegrupper med barn fra 9-12 år som har symptomer på angst og depresjon.

Psykiske helseproblemer blant ungdom er en stor utfordring i Norge. Folkehelseinstituttet anslår at mellom 7 og 23 prosent er rammet, og forekomsten er økende. Angst og depresjon er de mest vanlige lidelsene.

Echo-studien har fått navnet «echo» som er engelsk for «ekko», og henspiller på såkalte tilbakemeldingssystemer i helsetjenesten. Gjennom slike systemer kan pasienten gi kontinuerlige tilbakemeldinger til behandlere underveis i behandlingsforløpet, med mål om å legge til rette for en individuell tilpasning, slik at utfallet blir optimalt.

Tidligere studier har vist at slike tilbakemeldingssystemer kan ha en svært positiv effekt.
- I Echo-studien skal vi blant annet undersøke om det fungerer godt med tilbakemeldingssystemer i førstelinjetjenesten for barn og unge med psykiske helseproblemer, sier Simon-Peter Neumer ved Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) i helseregion Øst og Sør. Simon-Peter Neumer er nasjonal prosjektleder for Echo-studien.

Ny teknologi og samarbeid med foreldre
Studien skal også ta for seg hvordan man med hjelp av digitalisering og bruk av ny teknologi (VR) kan forbedre forebyggende tiltak, og dermed avlaste førstelinjetjenesten. Et tredje hovedtema er hvor mye et systematisk samarbeid med barnets foreldre kan bidra til effekten av behandling.

Echo-studien er en videreføring av Tidlig Intervensjon Mestrende Barn (TIM)-studien som avsluttes neste år.  I TIM-studien undersøker man om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i Mestrende Barn grupper, som er et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn som oftest ble gjennomført på skolen i skoletiden. Det er det samme tiltaket som delvis skal digitaliseres i ECHO-studien.

TIM har vært gjennomført i samarbeid mellom RBUP i helseregion Øst og Sør, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord og RKBU Midt-Norge.

40 skoler skal delta

Echo-studien blir et nytt samarbeidsprosjekt mellom de tre regionssentrene bak TIM-studien.

- Echo har perfekt timing med ferdigstilling av TIM-studien, og er forskningsmessig veldig aktuelt og etterspurt av tjenestene. Vi regner med stor interesse fra kommunale tjenester og skoler, og ser frem til å kunne videreføre samarbeidet mellom de tre regionsentrene og kommunale tjenester, forteller Simon-Peter Neumer.
Echo-studien skal gjennomføres i tidsrommet 2019 – 2024. 40 skoler over hele Norge skal velges ut til å delta.

Internasjonale eksperter
Kavlifondets midler også skal bidra til å etablere en internasjonal ekspertgruppe hvor kjente kapasiteter blir invitert til å bidra inn i forskningen, blant annet Professor Philip Kendall fra Temple University, PA, USA.

- Utover dette har vi også forespurt Dr. Jörg Richter (psykometri) og Dr. Linda Collins (faktorielt design) om bistand inn i prosjektet, forteller Neumer. 

En nasjonal gruppe med eksperter fra RBUP/RKBU og brukerrepresentanter ligger også i planene.

27.03.2019   Trine Løndal

Vil din skole være med i studien?

Interesserte tjenester og skoler kan være med i Echo-studien. Ta kontakt med Simon-Peter Neumer eller de lokale prosjektledere for påmelding og registrering

Simon-Peter Neumer, nasjonal prosjektleder og forsker i Seksjon Forskergruppe folkehelse og forebygging, RBUP Øst og Sør

E-post: simon-peter.neumer@r-bup.no
Telefon: 95 82 05 08

Regionale prosjektledere:

RBUP Øst og Sør: Kristin Martinsen
E-post: kristin.martinsen@r-bup.no
Telefon: 99 58 60 31

RKBU Midt-Norge: Anne Mari Sund
anne.m.sund@ntnu.no
Telefon:  73 55 15 09

RKBU Nord: Frode Adolfsen
E-post: frode.adolfsen@uit.no
Mobil: 77 64 58 78

Prosjektets nettsted:
echo.r-bup.no

Kontaktpersoner:


Simon-Peter Neumer

Prosjektleder og forsker / Project Manager and Researcher


958 20 508

simon-peter.neumer@r-bup.no

Les mer om Simon-Peter


Kristin Martinsen

Forsker / Researcher


995 86 031

kristin.martinsen@r-bup.no

Les mer om Kristin

Les også:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send