Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber i tjenestene for barn og unge.

KursTypeTemaOppstart
Jeg vil snakke alene
Hvorfor, hvordan og når skal foreldre involveres i arbeid med ungdom?
Kurs Barn - Ungdom 22.11.2018
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 2 Fullt
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 27.11.2018 Fullt
Betydningen av tidlig innsats for sped- og småbarn og deres familier
Hvordan kan vi sammen styrke sped- og småbarnsfeltet videre?
Kurs Sped- og småbarn 30.11.2018

Kurskalender

Hva skjer hos RBUP?

Se alle

Fagblogg og aktuelle saker