RBUP logo

Autismespekterforstyrrelser – gjenkjenning, kartlegging og utredning

Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot et bredt, tverrfaglig publikum på ulike nivåer innen helse- og opplæringstjenestene.
I dette kurset vil det være fokus på autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom, barneautisme og andre underkategorier av vansker inngår i begrepet), samtidig som grenseoppgangen mot normalitet og andre tilstander som kan ligne autisme vil bli belyst. Metoder for utredning vil gjennomgås, men ikke med den hensikt at kursdeltakerne skal være i stand til å gjennomføre dette på selvstendig vis etter kurset – i dette kurset er målet å øke gjenkjenningskompetanse og forståelse for utredningsprosessene på et mer overordnet nivå.

Dette kurset arrangeres som halvdags nettkurs på Zoom hvor det vil bli gitt kortere økter med forelesninger i kombinasjon med spørsmål, svar og dialog med kursdeltakerne.

Dagsprogram:

Merk at det kan tilkomme mindre endringer i programmet på et senere tidspunkt.

11.45 – 12.00    Registrering / innsjekk på Zoom
I denne perioden må alle logge inn på Zoom. Kursleder kan ikke hjelpe med tekniske problemer i denne perioden. Ta kontakt med IT support som beskrevet i e-post som ble utsendt ved påmelding.

12.00 - 12.05    Åpning ved kursleder
    
12.05 – 13.00    Generelt om autismespekterforstyrrelser (ASF)
Forekomst, diagnosekriterier, symptomer, heterogenitet, komorbiditet og overlapp med andre nevroutviklingsforstyrrelser

13.00 - 13.10    Pause

13.10 - 14.00    
Screening og kartlegging av autismespekterforstyrrelser
Metoder for å oppdage ASF – vanlige tegn og symptomer, kritisk bruk av screeningverktøy, indikasjoner for henvisning til utredning i spesialisthelsetjenesten eller spesialiserte nevroteam

14.00 - 14.10    Pause

14.10 - 15.00    Utredning og kartlegging av ASF
Bruk av utrednings- og kartleggingsverktøy (ADOS, 3DI, ADI), organisering av faglig forsvarlig og likeverdig utredningspraksis, ulike profesjoners bidrag og rolle i utredningsprosesser, samhandling mellom ulike linjenivåer i helsetjenestene, metoder for kartlegging av adaptive og kognitive funksjoner, tilbakemelding etter utredning og modeller for psykoedukasjon.

Kursholdere:

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har i en årrekke jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Kursets mål

  • Å kunne skille mellom normalfenomener og indikasjoner på avvik fra normalutvikling
  • Å ha kunnskap om anbefalt praksis i utredning av autismespekterforstyrrelser
  • Å ha kunnskap om anbefalt ansvarsfordeling mellom linjer og profesjoner i utredning av disse tilstandene

Målgruppe

  • Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å selv utrede eller henvise til utredning av nevropsykiatriske vansker.
  • Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.

Kommende kurs

StedDato
Digitalt13. okt. 2021Meld deg på