RBUP logo

Autismespekterforstyrrelser – behandling og tiltak

Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot et bredt, tverrfaglig publikum på ulike nivåer innen helse- og opplæringstjenestene.
I dette kurset vil det være fokus på autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom, barneautisme og andre underkategorier av vansker inngår i begrepet), samtidig som grenseoppgangen mot normalitet og andre tilstander som kan ligne autisme vil bli belyst. Det vil bli gitt en oversikt over tiltak og behandlingsmetoder, men uten at dette alene vil gi full kompetanse i utførelse i praksis. Kurset kan ses på som et grunnkurs som vil gjøre det lettere å iverksette mer spesialiserte tiltak rettet mot en pasientgruppe med forholdsvis stor utbredelse innen alle tjenester for barn og unge.

Dette kurset arrangeres som halvdags nettkurs på Zoom hvor det vil bli gitt kortere økter med forelesninger i kombinasjon med spørsmål, svar og dialog med kursdeltakerne.

Kursholdere:

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har i en årrekke jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Dagsprogram:

Merk at det kan tilkomme mindre endringer i programmet på et senere tidspunkt.

11.45 – 12.00    Registrering / innsjekk på Zoom
I denne perioden må alle logge inn på Zoom. Kursleder kan ikke hjelpe med tekniske problemer i denne perioden. Ta kontakt med IT support som beskrevet i e-post som ble utsendt ved påmelding.

12.00 - 12.05
    
Åpning ved kursleder
12.05 - 13.00    Tiltak og behandling av ASF
Tiltak i barnehage og skole, foreldreveiledning, tilpasset individualterapi, spesifikke intervensjonsprogrammer for pasienter med ASF.

13.00 - 13.10    Pause

13.10 - 14.00    Tiltak og behandling av ASF
Tema fortsetter.

14.00 – 14.10    
Pause

14.10 - 15.00    Tiltak og behandling av ASF
Tema fortsetter.
Kursets mål

Å ha grunnleggende kunnskap om evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak for barn og unge med autismespekterforstyrrelser.

Målgruppe

  • Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å selv utrede eller henvise til utredning av nevropsykiatriske vansker.
  • Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.

Kommende kurs

StedDato
Digitalt14. okt. 2021Meld deg på