RBUP logo

Nettverkssamling for overleger i BUP Oslo og omegn - høst 2021

I år har vi invitert kursholdere fra Villa Sana som har lang erfaring med å kurse og veilede leger i det å ta vare på seg selv som kliniker.

Målet med samlingen er at overleger i BUP møtes for å bygge opp nettverk både formelt og uformelt. Slik at man kan ivareta hverandre som kollegium og forebygge utbrenthet, samt bli inspirert av hverandre.

Kurskomite: Paul Sanger, OUS, Elisabeth Griegson Diakonhjemmet sykehus, Hege Rystad, Ahus og Anna Gilbert Lovisenberg Sykehus, samt Melanie Ekholdt, RBUP.

Dersom forholdene tilsier at samlingen må utføres digitalt, blir det redusert deltakeravgift


Program:
08.30 - 09.00 Registering, kaffe
09.00 - 09.15 Velkommen, presentasjon av dagens tema v/ kurskomiteen
09.15 - 10.15 Tema: Selvivaretagelse, råd og erfaringer fra Villa Sana sin kurs for leger
v/ Ingunn Amble, leder ved Villa Sana-arbeidshelse, spesialist i psykiatri/pHd
10.15 - 10.45 Kaffepause m/ frukt
10:45 - 12:30 Tema: Selvivaretagelse, råd og erfaringer fra Villa Sana sin kurs for leger
v/ Ingunn Amble, leder ved Villa Sana-arbeidshelse, spesialist i psykiatri/pHd
12.30 - 13.30 Lunsjbuffet (inkludert i deltakeravgift)
13.30 - 15.00 Tema: Selvivaretagelse, personlige erfaringer og praktiske øvelser
v/ Gry Stålsett, psykologspesialist/pHd, foredragsholder og rådgiver ved Villa Sana
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 – 15.30 Evaluering av dagen og valg av ny kurskomite

Påmelding innen 17. juli 2021.. Maksimum 35 påmeldte. Minimum 27 påmeldte.

Målgruppe

Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og konstituerte overleger i BUP, i Oslo og omegn

Kommende kurs

StedDato
Soria Moria Hotell Oslo30. aug. 2021Meld deg på