RBUP logo

Nevroutviklingspsykologi – hjernens normalutvikling, utvikling av kognitive funksjoner, biologiske rytmer

En innføring i barn og unges normalutvikling ut fra et nevropsykologisk perspektiv.
Kunnskap om hjernens utvikling er et felt hvor det er stor forskningsaktivitet, og denne kunnskapen er relevant for alle som gjør vurderinger og gir behandling til barn og unge. På dette kurset er hensikten at en bred tverrfaglig gruppe får tilbud om en oppsummering av kunnskapsstatus på feltet. Dette kan gjøre det lettere å identifisere utviklingsforstyrrelser og kognitive vansker, men er også relevant for å forstå forventede og normale utfordringer tilhørende det unge menneskets utviklingsnivå.

Forelesere

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har i en årrekke jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Camilla Bjerkeli Nohlin er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø i 2004 og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri fra 2017. Hun jobber på BUP Kongsvinger, bl.a tilknyttet nevroteam og sitter i fagrådet for autisme på Akershus Universitetssykehus. Camilla har selv tatt RBUPs utdanninger i nevropsykiatri 2010-2012 samt den 3-årige spesialistutdanningen med fordypning psykoterapi med ungdommer. Hun har tidligere erfaring fra allmennmedisin og helsestasjonsarbeid.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • Nevropsykologisk normalutvikling

  • Hjernens modningsprosess frem til voksen alder

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å selv utrede eller henvise til utredning av nevropsykiatriske vansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologerpedagogerhelsesøstrebarnevernspedagogersosionomer og lærere.   

 

Kommende kurs

StedDato
Oslo23. sep. 2021Meld deg på