RBUP logo

Psykt Stressa

Stressrelaterte psykosomatiske lidelser hos barn og unge – et samfunnsperspektiv
På dette kurset melder Trond Diseth seg på RBUPs bane, for å snakke til dere som arbeider med barn og unge i det daglige, om hvordan vi sammen kan arbeide for de unge, og bidra til å snu denne utviklingen.

Dagens foreleser, prof.dr.med. Trond Diseth sier:
«Innenfor barne- og ungdomsmedisinen ser vi nå en endring av sykdomspanoramaet med økende smerte-, stress- og traumerelaterte psykosomatiske tilstander. Disse endringene i sykdomsforekomst krever et tett tverrfaglig samarbeid på tvers av fagprofesjoner og tjenester. Vi må rette oppmerksomheten mot oppvekstbetingelser og mot de risikofaktorene vi ser på barns viktigste livsarenaer; barnehage, skole, fritid og familie. Vi som arbeider i barne- og ungdomspsykiatrien må komme oss ut av våre terapirom, og melde oss på banen når vi ser en slik utvikling som nå.»

Foreleser

Prof.dr.med. Trond Diseth

Kursansvarlige

Seksjonsleder Inger Hodne, inger.hodne@r-bup.no
Prosjektkoordinator Caroline Lund, caroline.lund@r-bup.no

Kursets mål

Når du har deltatt på dette kurset vil du vite mer om
  • Hva er smerte-, stress- og traumerelaterte psykosomatiske tilstander hos barn og unge, og hvordan vises de
  • Hva ser ut til å utløse slike tilstander
  • Hva kan forebygge den økende forekomsten av slike plager hos barn og unge
  • Hvordan kan vi arbeide sammen, på tvers av tjenester og profesjoner, for å hjelpe barn og ungdommer, og snu utviklingen

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge, i opplæringssektoren, helse- og velferdstjenester, barneverntjenester og i tjenester for voksne som har barn

Kommende kurs

StedDato
Oslo17. sep. 2021Meld deg på