RBUP logo

Kvalitetsarbeid i barnehager inkludert sertifisering i CLASS Pre-K (3-6 år)

Systematisk kvalitetsarbeid basert på standardiserte observasjoner av samspillskvalitet med Classroom Assessment Scoring System (CLASS) Pre-K.

Det er etter hvert godt dokumentert både gjennom internasjonal og skandinavisk forskning at kvaliteten på samspillet mellom ansatte og barn i barnehagen er av betydning for barnets psykiske helse, trivsel, læring og utvikling, både på kort og lang sikt. Prosesskvalitet omhandler på den ene siden hvordan ansatte i barnehagen støtter barns emosjonelle og sosiale utvikling, gjennom å møte barns grunnleggende behov for omsorg, trygghet og tilknytning på sensitive måter med barnets perspektiv som utgangspunkt. På den andre siden handler prosesskvalitet om hvordan de ansatte støtter opp under barns læring og utvikling gjennom å aktivt delta i barnas lek og utforskning, stimulere barnas nysgjerrighet og selvstendighet, samt gi barna større forståelse for verden rundt dem.

I dette kurset vil deltakeren få en grundig innføring i hva kvalitet i barnehagen er og hvordan kvalitet kan måles, hvorfor systematisk kvalitetsarbeid er så viktig og hvordan man kan drive et slikt kvalitetsarbeid i egen barnehage. I tillegg vil deltakerne få opplæring i, og bli sertifisert i CLASS Pre-K, en velutprøvd, valid og reliabel observasjonsmetode for å måle prosesskvalitet på avdelingsnivå (storbarnsavdeling, aldersgruppe 3-6 år). For endelig sertifisering må deltakeren bestå en reliabilitetstest i etterkant av kurset, organisert av Teachstone som eier metoden. Filmene brukt i CLASS-opplæringen og i reliabilitetstesten i etterkant vil være på engelsk.

Kursets omfang og form:

  • 1 hel dag med kunnskap om implementering av en modell for systematisk kvalitetsarbeid i barnehagen basert på CLASS

  • 3 dager med Class observatøropplæring

  • Kurset vil kunne foregå digitalt dersom smittesituasjonen tilsier det

  • Kurset vil foregå på norsk, men alt CLASS materiell (manual, skåringsark, filmer) vil være på engelsk.

Kursansvarlige


Forsker/psykologspesialist Elisabet Solheim Buøen, elisabet.solheim@r-bup.no
Spesialrådgiver Ingrid Karine Prøis, ingrid.prois@r-bup.no


Praktisk informasjon:
Pris: Kr. 7.800,-. Inkluderer CLASS-manual, skåringsark, diverse CLASS opplæringsmateriell, reliabilitetstest og tilgang til Teachstones hjemmeside og ressurser. Se www.Teachstone.com

Datoer: 22. november – 25. november 2021

Dag 1 CLASS: 09 – 15.30
Dag 2 CLASS: 09 – 15.30
Dag 3 CLASS: 09 – 15.30
Dag 4: 09 – 14.30

Påmeldingsfrist: 31. oktober 2021

Påmelding med fullt navn, arbeidssted og e-postadresse samt postadresse for sending av CLASS manual og div. materiell.

NB! Påmeldingen er bindende. Ved avmelding uten gyldig grunn, vil deler av kursavgiften bli belastet deltakeren. Det må være minimum 10 påmeldte for at kurset skal gjennomføres.

Kursets mål

Målet med dette kurset er å gi deltakeren en grundig innføring i systematisk kvalitetsarbeid i barnehagen i tillegg til å gi deltakerne opplæring i en metode for å måle prosesskvalitet på storbarnsavdeling. Sertifisering i metoden oppnås i etterkant av kurset gjennom å bestå en reliabilitetstest distribuert av Teachstone.

Målgruppe

Ansatte som jobber i barnehage, PPT, pedagogisk fagsenter,tverrfaglig ressursteam, spesialisthelsetjenesten eller andre med veiledningsmandat inn mot barnehager. Noe forkunnskaper om barns utvikling og det gode samspillet er en fordel, men ikke et krav.

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

22. nov. 2021

Ulike tidspunkt på ulike dager, gå inn på påmelding for å se klokkeslettene.

Meld deg på