RBUP logo

ASQ & ASQ-SE

Ages & Stages Questionnaire (ASQ & ASQ-SE) er foreldrebasert spørreskjema om barns utvikling. Screeningsverktøyet brukes også av personale i barnehage og andre fagpersoner sammen med foreldrene og barna.

ASQ

ASQ består av et sett separate spørreskjemaer fra 4 måneder og opp til 5 år. Hvert spørreskjema inneholder 30 spørsmål om utvikling, fordelt på fem områder:

 • Kommunikasjon
 • Grovmotorikk
 • Finmotorikk
 • Problemløsning
 • Personlig/sosial kompetanse
Spørsmålene er konkrete og stort sett illustrert med enkle tegninger. I tillegg spørres det om foreldrenes generelle bekymring for barnet. Spørreskjemaene er oversatt til norsk og normert til norske forhold (Janson, 2003). Flere helsestasjoner og også barnehager har tatt i bruk ASQ, og bruk av sjekklister på ulike alderstrinn anbefales også i NOU 2009:22. ASQ anbefales også til bruk i helsestasjonsoppfølgingen av premature barn.

ASQ-SE

ASQ:SE består av et sett separate skjemaer som er beregnet på barn fra 3 måneder til 5 år. Etiske utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy drøftes og praktiske eksempler på tolkning drøftes med deltakerne. ASQ-SE screener ut barnets sosio emosjonelle utvikling.

Tre utviklingslinjer gjør kartleggingsinstrumenter som ASQ og ASQ-SE svært aktuelle:

 • Økt fokus på betydningen av tidlig intervensjon
 • Ny kunnskap som indikerer at flere tilstander kan oppdages tidligere enn det gjøres i dag
 • Spesifikke tiltak for spesifikke tilstander er utviklet

Opplæringen passer for helsesykepleiere, leger, psykologer og ansatte i barnehager, barnevern, spesialhelsetjenesten og foreldre barn sentre.

Dette er en 2 dagers opplæring med påfølgende erfaringsdag. (Den dagen er ikke satt enda)

Anbefaler at en lærer både ASQ og ASQ-SE. Først screene ut med ASQ og deretter ASQ-SE for å få et helhetsbilde av barnet.

(Dersom man melder seg på en av dagene, ASQ eller ASQ:SE vil kr. 950.- trekkes fra før fakturering.)

Forelesere

Forsker Lisbeth Valla ASQ og Sidsel Haug ASQ-SE

Kursansvarlige

Seksjonsleder Kari Slinning

Konsulent Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

Får en grundig innføring i administrasjon av ASQ og ASQ:SE, skåring av svarene, og tolkning av resultatene

 • Hvilke tiltak som bør iverksettes og hvilken tiltakskjede som skal anbefales
 • Drøfting av etiske utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy
 • Praktiske eksempler på tolkning drøftes med deltakerne
 • Anbefales at ASQ og ASQ-SE brukes som et verktøy til en samtale

Målgruppe

Helsesykepleiere, leger, psykologer, ansatte i barnehager, barnevern, spesialisthelsetjenesten og foreldre-barn-sentre.

Kommende kurs

StedDato
Oslo28. sep. 2021Meld deg på