RBUP logo

URO Treneropplæring

RBUP Øst og Sør tilbyr treneropplæring i Uro-metoden til ansatte som jobber med barn og unge og som har gjennomgått grunnleggende Uro-opplæring.
"Å ta opp uro" er en metode som skal bidra til at terskelen for tidlig intervensjon senkes. Ved å ta opp uro tidligst mulig med den det gjelder, på en gjennomtenkt og konkret måte, økes sannsynligheten for en god dialog og åpent samarbeid. Metoden er utviklet av Esa Eriksson og Tom Arnkil ved Helse og Velferdsetaten i Helsingfors.

RBUP tok fra høsten 2017 over ansvar for treneropplæringen fra Søndre Nordstrand som har jobbet med uro siden 2009. I perioden 2017-2020 har det blitt gjennomført fire treneropplæringer i RBUPs regi. Treneropplæringen har vært tråd med kommunenes kompetanseplaner og har hatt en målsetting at kommunene skal bli i stand til å lære opp egne ansatte. Grunnleggende uro-opplæring har vært RBUP sitt bidrag med tidlig innsats i BTI-arbeidet i Risør kommunes kompetansesatsing sammen med RVTS Sør og Korus Sør (Samarbeid Sør). RBUP har også gjennomført et kurs med tema uro og overvekt for helsepersonell i førstelinjen.

Uro-metoden er et universelt forebyggende tiltak som kan bidra til bedre og mer åpent samarbeid med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere. Opplæring og praktisk ferdighetsøvelse av metoden er avgjørende. Mange som jobber med barn og unge opplever at det kan være vanskelig å ta opp bekymring med barna og foreldrene det gjelder. Målet med URO er å ruste opp ansatte i å ta den viktige samtalen – før det blir den vanskelige samtalen.
Opplæringen består av tre kursdager á 6 timer. Opplæringen blir videre fulgt opp av 2 veiledningsdager (12 timer)

Datoer for opplæring:

7.september og 19.oktober og 2.november
Veiledningsdager: 1.februar og 8.mars

Påmeldingsfrist er 15.august 2021.

Kursets mål

  • Kunnskap om Urometoden
  • Inngående kjennskap til, og erfaring i bruk av urometoden
  • Kompetanse til å gjennomføre opplæring i metoden for ansatte i egen kommune/bydel

Målgruppe

Alle som arbeider med og rundt barn og ungdom og familier i kommunen kan ha nytte av urometoden. Opplæringen vil gi inngående kjennskap til, og erfaring i bruk av metoden. Målet med opplæringen er at deltakerne etter endt treneropplæring skal ha kompetanse til å fortsette med opplæring av ansatte i egen kommune/bydel og på den måten sørge for at metoden blir en del av daglig praksis.

Kommende kurs

StedDato
Oslo7. sep. 2021Meld deg på