RBUP logo

Vanskelig å forstå, vanskelig å hjelpe

Når barn og unges hjelpebehov ikke matcher helse- og velferdstjenestenes tilbud. 

RBUP inviterer med dette til en digital fagdag som tematiserer de varierende og langvarige hjelpebehovene hos en gruppe mennesker, og problemene disse barna, ungdommene og deres foreldre kan oppleve i møtet med et hjelpeapparat som i liten grad er innrettet mot deres behov. Målet er å sette i gang idémyldringer om innretning av tjenester, slik at barna og familiene får god og tilpasset hjelp.

Dokumentaren om Anette: Se trailer

Program for dagen

  • Innledning om Bleikerstiftelsen, og målet med å lage Dokumentaren om Anette ved inititativtakerne til fagdagen, Lasse Efskind og Unni Henriksbø
  • Filmskaper Sebastian Santana forteller om sine erfaringer med å lage filmen
  • Vi viser Dokumentaren om Anette
  • Pause
  • Brukererfaringer fra unge med autismespekterforstyrrelser ved Elisabeth Øverland, RBUP og Follo BUP
  • Kunnskapsbasert praksis – integrasjon av beste forskningskunnskap, klinikerkunnskap og brukers behov, egenskaper, verdier ved Kristian Køhn, RBUP
  • Skreddersøm – et tilbud som passer minoritetsetniske barn og familiers behov, ved Leoul Mekonen, RBUP
  • Hjelpetilbudet som ikke finnes, til barn og unge som finnes, Ida Steinrem, RBUP

Forelesere

Lasse Efskin, lege, styreleder i Stiftelsen Bleiker
Unni Henriksbø, universitetslektor, styremedlem i Stiftelsen Bleiker
Sebastian Santana, filmskaper
Elisabeth Øverland, spesialpedagog, RBUP Øst og Sør og Follo BUP
Kristian Køhn, spesialrådgiver og nevropsykolog, RBUP Øst og Sør
Leoul Mekonen, spesialrådgiver RBUP Øst og Sør
Ida Steinrem, spesialrådgiver RBUP Øst og Sør, tidl. Barnevernleder Færder kommune

Kursansvarlige

Kursets mål

Vi ønsker med denne fagdagen å stimulere til refleksjoner og idémyldring i kommuner og spesialisthelsetjenester (habilitering og BUP, m.fl.) om hvordan vi kan legge til rette for å møte hjelpebehovene hos barn/unge med autismespekterforstyrrelser og deres familier.

Målgruppe

For deg som jobber i helseforetak og kommune med barn og ungdom i alderen 0-23 år (helse- og velferdstjeneste, koordinerende enheter, skole og PPT, habiliteringstjenester, BUP, barneverntjenester, faglig, administrativt og politisk), samt administrative og politiske ledere i kommunene.

Kommende kurs

StedDato
Digitalt9. sep. 2021Meld deg på