RBUP logo

HEVD

Hva er viktig for deg? Et samtaleverktøy for ungdommer som søker hjelp i psykiske helsetjenester i førstelinjen.
HEVD er et idiografisk verktøy som brukes med ungdommer som søker hjelp i psykiske helsetjenester i førstelinjen. HEVD fokuserer primært på å stille ungdommene ett spørsmål: "Hva er viktig for deg?".

Hensikten er at gjennom å stille dette spørsmålet, får ungdommen muligheten til å tydelig definere de sentrale temaene de ønsker å adressere i oppfølging og behandling. Disse temaene kan ta form som et mål eller som noe ungdommen trenger å drøfte, eller det kan være noe i livet deres som de synes er vanskelig.

HEVD er ikke et prestasjonsmål – et mål på hvor «flinke» ungdommene er. Derfor brukes ordet tema for å omfatte alle mål, problemer eller bekymringer ungdommene måtte presentere. Ungdommens egendefinerte temaer følges deretter systematisk opp gjennom hele behandlingsforløpet, ved at temaene skåres på en skala fra en til ti, der et høyere tall betyr at de har det bedre med dette temaet. Dette sikrer at det som er viktig for ungdommen er styrende gjennom hele behandlingsforløpet.

Kursdagen vil gi en innføring i faglig bakgrunn for HEVD og forskning gjort på verktøyet i Norge.

I tillegg vil det være opplæring i bruk av verktøyet med praktiske øvelser.

Du kan lese mer om HEVD på tilbeste.no

Undervisning

23. september kl. 9 - 12 pluss tre veiledningstimer ganger tre, i tillegg til en boostersamling.
Arbeid med bruk av HEVD mellom samlingene, samt deltagelse i veiledning med egen sak. Det er også mulig å kun melde seg på kursdagen. Se info om kursavgift under.

Kursavgift

Alternativ 1: Kr. 1300,- for deltakelse på kursdag + 3 veiledningstimer x 3 + boostersamling. Egner seg for de som ønsker å ta i bruk HEVD som verktøy.
Alternativ 2: Kr. 550,- for deltakelse på kursdag. Egner seg for de som kun ønsker en innføring i bruk av HEVD, samt ledere og andre som vurderer å innføre HEVD som samtaleverktøy i tjenesten.
Skriv i kommentarfeltet ved påmelding hvilket alternativ du melder deg på.

Kurset vil bli gjennomført i RBUP sine lokaler i Nydalen. Adressen er Gullhaugveien 1-3, inngang fra Sandakerveien.

Kurset søkes godkjent av Norsk Sykepleierforbund.

Forelesere

Henrik Rødsten Gilde og Elisabeth Hellzén. Begge jobber som spesialrådgivere på RBUP og har erfaring med arbeid i skolehelsetjeneste og helsestasjon.

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen, elisabeth.hellzen@r-bup.no
Spesialrådgiver Henrik Rødsten Gilde, henrik.gilde@r-bup.no
Prosjektkoordinator Caroline Lund, caroline.lund@r-bup.no

Kursets mål

Etter kurset har du fått:
  • Opplæring i bruk av HEVD
  • Veiledning på bruk av HEVD

Målgruppe

For deg som jobber med oppfølging av ungdom.

Skolehelsetjeneste, Helsestasjon for Ungdom, psykisk helsetjeneste, barnevern og BUP.

Kommende kurs

StedDato
Oslo23. sep. 2021Meld deg på