RBUP logo

Nevroutviklings­forstyrrelser – behandling og tiltak

Dette kurset har som sitt primære siktemål å gi deltakerne en bred oversikt over hovedtilnærminger til behandling og tiltak for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser. Evidensbaserte intervensjoner er i hovedfokus, samtidig som også kjernekomponenter og etablert erfaringsbasert klinisk kunnskap og praksis vil bli presentert.
Kurset vil ikke gi noen praktisk kompetanse i noen spesifikk metode; dette må anses som et spesialiseringsløp som krever mer omfattende opplæring og trening. Hensikten med å gi en samlet oversikt er å identifisere grunnleggende prinsipper for tiltak og behandling på tvers av metoder og diagnosekategorier, og på basis av dette kunne gjøre et kunnskapsbasert valg av tiltak i arbeid med den enkelte familie.

Forelesere

Ellen Dufseth er klinisk sosionom og familieterapeut. Hun jobber ved Akershus universitetssykehus, BUP Øvre Romerike. Hun har jobbet flere år innen barnehabilitering og er nå en del av nevroteam på BUP Øvre Romerike. Hun har lang erfaring med å veilede foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne omkring aktuelle stønader og tjenester, bistå i søknadsprosesser og være i dialog med kommune og NAV omkring de enkelte ytelsene.

John Kjøbli er forsker og leder i Seksjon forskergruppe forebygging og behandling ved RBUP Sør-øst og professor II ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. John har kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, evalueringsforskning, implementering, modulbasert behandling og foreldreveiledning. Hans faglige interesser er sosioemosjonell utvikling hos barn og ungdom, foreldre-barn-relasjoner, foreldretrening for å hjelpe foreldre som har barn med atferdsvansker og forebygging / behandling av vansker hos barn og ungdom.

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han jobber i nevroteam ved BUP Follo og er studieleder for nevrofeltet på RBUP helseregion øst og sør. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og leder fagrådet i autisme på Akershus universitetssykehus ABUP/HABU. Han har tidligere erfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Erica Zahl er pedagog med master i pedagogisk psykologisk rådgivning fra Universitetet i Oslo, og spesialistutdanning fra R-BUP Øst og Sør. Hun har jobbet ved BUP Follo siden 2016 og BUP Grorud siden 2020.

Elisabeth Øverland har profesjonsutdanning i spesialpedagogikk og er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun har lang erfaring fra BUP og PPT, og er i nevroteam i BUP Follo. Hun har også en stilling som seniorrådgiver i Statped, avdeling for sammensatte lærevansker.

Kreditering

Psykologforeningen godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlig

Kursets mål

  • Nevroutviklingsforstyrrelser
  • Tiltak og behandling
  • Kjernekomponenter i behandlingsarbeid
  • Evidensbasert klinisk praksis

Neste kursdato er ikke fastsatt.