RBUP logo

Ervervede hjerneskader, epilepsi, syndromer og genetiske tilstander.

Dette kurset gir en oversikt over hjerneorganiske skader og sykdommer som kan påtreffes i arbeidet med barn og unge. Identifikasjon, kartlegging, diagnostisering av tilstandsbildene vil være sentralt. Videre vil det bli gjennomgått kunnskap om hva vi vet om årsaker og prognose, samt overordnet fremstilling av evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak.
Dette kurset gir en oversikt over hjerneorganiske skader og sykdommer som kan påtreffes i arbeidet med barn og unge. Identifikasjon, kartlegging, diagnostisering av tilstandsbildene vil være sentralt. Videre vil det bli gjennomgått kunnskap om hva vi vet om årsaker og prognose, samt overordnet fremstilling av evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak.  

Forelesere

Fridny Heimisdottir er spesialist i pediatri og jobber som overlege ved Oslo Universitetssykehus – Avdeling for kompleks epilepsi – SSE. SSE har landsfunksjon for kompleks epilepsi. Hun jobber med barn med kompleks epilepsi hvor høyt antall har tilleggsvansker, hvor tverrfaglig utredningstilbud er viktig. Hun har i tillegg ansvar epilepsikirurgiutredning for barn i Norge. Fra tidligere har hun erfaring innen generell pediatri og habilitering ved OUS.

Ingvil Laberg Holthe er psykologspesialist i nevropsykologi ved Enhet for barn og unge, Sunnaas sykehus. Hun jobber med rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade. For tiden er Ingvil forsker i et stort prosjekt som skal undersøke mulighetene for å gi bedre behandling til barn med ervervet hjerneskade og familiene deres i senfase etter en slik skade.

Guro Minken er psykologspesialist i nevropsykologi. Hun jobber ved Seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi, Spesialsykehuset for Epilepsi – SSE.

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han jobber i nevroteam ved BUP Follo og er studieleder for nevrofeltet på RBUP helseregion øst og sør. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og leder fagrådet i autisme på Akershus universitetssykehus ABUP/HABU. Han har tidligere erfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Kreditering

Psykologforeningen godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlig

Kursets mål

  • Ervervet hjerneskade hos barn
  • Epilepsi
  • Syndromer og genetiske tilstander

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere.  

Neste kursdato er ikke fastsatt.