RBUP logo

HEVD – arbeid med aktiv bruker­involvering for ungdommer

Gjør deg kjent med kartleggingsinstrumentet HEVD, et samtaleverktøy som brukes med ungdommer som søker hjelp i psykiske helsetjenester i førstelinjen.

I perioden 2016-2019 ble en brukersentrert fremgangsmåte for utredning og oppfølging av ungdommers behov kalt «Hva er viktig for deg?», forkortet HEVD, implementert i flere norske kommuner. I løpet av dette seminaret vil resultatene fra dette prosjektet presenteres, slik at deltagerne får et innblikk i erfaringer med hvordan HEVD har blitt brukt og hvordan denne formen for systematisk brukerinvolvering kan bidra til et bedre tilbud for ungdommer i norske kommuner.

Kursansvarlige

Kursets mål

  • Innføring i bruk av HEVD som en metode for kartlegging og oppfølging av ungdommers behov
  • Erfaringer med bruk av HEVD i førstelinjetjenester
  • Resultater fra HEVD-studien
  • Fremtidig bruk av HEVD

Målgruppe

Helsestasjon, psykisk helse i kommunen, skolehelsetjenesten, psykologer i kommunene

Neste kursdato er ikke fastsatt.