RBUP logo

Edinburgh-metoden (EPDS) og støttesamtaler - for nyansatte i kommunene 2021

Todagers kurs for nyansatte i kommuner som har hatt opplæring i metoden, eller annet helsepersonell som ikke har hatt opplæring gjennomført i egen kommune.
Mange kommuner bruker kartleggingsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) og tilbyr støttesamtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen.

Kurset er primært for deg som jobber i en kommune som bruker Edinburgh-metoden. Opplæringen passer også for deltagere fra opplæringsprogrammet Tidlig inn eller nyansatte i disse kommunene. Forutsetningen er at metoden er implementert i egen kommune.

Andre interesserte bør kontakte oss før påmelding.

20. september 2021, kl. 9-15

 • Psykisk helse i svangerskap og barseltid
 • Gjennomgang av kartleggingsverktøyet EPDS, skåring og samtale om psykisk helse
 • Praktisk bruk av Edinburgh-metoden

21. september 2021, kl. 9-15

 • Utvikling av kommunikasjonsferdigheter
 • Den gode dialogen
 • Aktiv lytting
 • Bruk av støttesamtaler

Dagen innebærer øvelser og rollespill. Deltagerne bes lese denne før opplæringen: "Edinburg-metoden Personsentrerte støttesamtaler ved nedstemthet og depressive symptomer i perinatalperioden - En introduksjon for helsepersonell"

Forelesere

Ellen Solstad Olavesen - Helsesykepleier/EPDS-koordinator
Aslaug Haug - Psykologspesialist

Kreditering

Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 12 timer. Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Ellen Solstad Olavesen, eso@r-bup.no
Prosjektkoordinator Unni Rosenkilde, unni.rosenkilde@r-bup.no

Kursets mål

Du lærer om:
 • Psykisk helse i svangerskap og barseltid
 • Edinburgh-metoden
 • Kartlegging ved bruk av EPDS
 • Støttesamtaler

Målgruppe

Helsesykepleiere, jordmødre, kommunepsykologer, veiledere og andre med interesse for Edinburgh-metoden

Kommende kurs

StedDato
Oslo20. sep. 2021Meld deg på