RBUP logo

Intellektuell funksjonsnedsettelse

Kurset "Intellektuell funksjonsnedsettelse (psykisk utviklingshemning), språklig utviklingsforstyrrelse og nonverbale lærevansker" tar for seg tre tilstandsbilder hvor avvik fra normal nevropsykologisk utvikling er fremtredende. Identifikasjon, kartlegging, diagnostisering av tilstandsbildene vil være sentralt. Videre vil det bli gjennomgått kunnskap om hva vi vet om årsaker og prognose, samt overordnet fremstilling av evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak.
Videre vil det bli gjennomgått kunnskap om hva vi vet om årsaker og prognose, samt overordnet fremstilling av evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak.

Program for dagen.

Forelesere

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har i en årrekke jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.


Einar Tryti er spesialist i nevropsykologi, og er ansatt ved Avdeling Habilitering ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus. Han har profesjonsutdanning i klinisk psykologi i tillegg til en bachelorgrad i kognitiv psykologi. Einar har arbeidsbakgrunn fra hjerneskaderehabilitering, i tillegg til flere års erfaring i voksen- og barnehabiliteringsfeltet. Han leder fagrådet i autisme på Akershus universitetssykehus ABUP/HABU.

Kreditering

Psykologforeningen godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Legeforeningen godkjenner kurset for spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r- bup.no

Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • Intellektuell funksjonsnedsettelse / psykisk utviklingshemning
  • Språklig utviklingsforstyrrelse
  • Nonverbale lærevansker

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere. 

Kommende kurs

StedDato
Oslo9. feb. 2022Meld deg på