RBUP logo

Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde

Et overordnet perspektiv på medfødte tilstander knyttet til utvikling og avvik i sentralnervesystemet: forholdet til genetikk, psykososiale faktorer, diagnosesystemets validitet, fellesfaktorer på tvers av diagnosekategorier. 
Et overordnet perspektiv på medfødte tilstander knyttet til utvikling og avvik i sentralnervesystemet: psykososiale faktorer, diagnosesystemets validitet, fellesfaktorer på tvers av diagnosekategorier.

Foreleser

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har i en årrekke jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Kreditering

  • Legeforeningen Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

  • Psykologforeningen godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlig

Kursets mål

* Nevroutviklingsforstyrrelser – diagnostikk, differensialdiagnostikk, psykososiale faktorer  og komorbiditet
* ESSENCE

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere.

Kommende kurs

StedDato
Oslo24. sep. 2021Meld deg på